Bohoslužba - Českobratrská církev evangelická

Bohoslužba je otevřena i návštěvníkům z řad veřejnosti.
Slouží farářka Eva Šormová.

Kdy: 18. června 2019
Čas: 16.00 - 17.00
Kde: kaple Sue Ryder

Darujte šanci
na důstojné stáří