Firemní spolupráce

Snažíme se poskytovat co nejlepší péči všem, kteří se na nás obratí ve chvíli, kdy jim stáří začne přinášet starosti. Snažíme se zlepšit kvalitu péče o staré lidi v ČR. Jako nezisková organizace však potřebujeme pomoc a partnerství vás! Vyberete si některou z možností firemní spolupráce?
 

Finanční podpora

Finanční pomoc může mít podobu firemního grantu, firemního daru, finanční sbírky mezi vašimi zaměstnanci či sdíleného marketigu (v rámci sdíleného marketingu nám např. společnost Adera v roce 2015 věnovala 15 kč z každé svojí zakázky).


Hmotná podpora

Darujte nám vaše výrobky či služby, vyřazený nábytek, IT apod.


Firemní sbírka věcí pro dobročinné obchody Sue Ryder

Uspořádejte Firemní sbírku pro Sue Ryder. Darované věci prodáme v dobročinných obchodech, výtěžek z prodeje použijeme na péči o staré lidi.


Firemní dobrovolnický den

Manuální práce, pomoc na benefičních akcích, expertní dobrovolnictví. Nabídka firemních dobrovolnických aktivit 2019 je široká!


Partnerství či účast vašeho týmu na charitativním fotbalovém turnaji firem Sue Ryder Charity Cup 2019 www.suerydercharitycup.cz


Objednávka PF 2020


Odborné dobrovolnictví
 
Máte mezi sebou odborníky na IT, PR nebo marketingové specialisty? Pak jste pro nás skvělými partnery v rámci odborného dobrovolnictví. Díky takovýmto odborníkům máme v tuto chvíli například perfektně nastavené vyhledávání naší organizace v Google a spolupracujeme také s PR agenturou, která nám pomáhá šířit informace do médií. Dalším příkladem je spolupráce s digitální agenturou s níž jsme spustli náš poradenský portál. Možností je mnoho a my budeme rádi za váš zájem i pomoc.
 
Děkujeme, pokud si vyberete některou z možností podpory a spolu s námi pomůžete našim klientům neztratit se ve stáří!
 
Kontakt:

Radka Kulhánková
Mobil: +420 774 377 124
E-mail: radka.kulhankova@sue-ryder.cz

Ivana Krýžová
Mobil: 773 793 783
E-maiĺ: ivana.kryzova@sue-ryder.cz

 
 
 
 

Darujte šanci
na důstojné stáří