Fakturační údaje

Domov Sue Ryder, z. ú.
Michelská 1/7
140 00 Praha 4

IČ:  26204673
DIČ:  CZ26204673

Číslo provozního účtu: 
Česká spořitelna 88 22 11 22/0800

Údaje pro platby ze zahraničí:
IBAN : CZ82 0800 0000 0000 8822 1122
BIC: GIBACZPX

Účet pro zasílání darů:
Česká spořitelna 44 99 44 22/0800

Údaje pro platby ze zahraničí:
IBAN: CZ07 0800 0000 0000 4499 4422
BIC: GIBACZPX

Účet veřejné sbírky pod č.j. MHMP 2106945/2023:
Česká spořitelna 12 22 12 22/0800
IBAN: CZ18 0800 0000 0000 1222 1222

Účet veřejné sbírky pod č.j. S-MHMP/1516610/2014 a 1662291/2014:
Česká spořitelna 99 99 11 22/0800
IBAN: CZ27 0800 0000 0000 9999 1122


Registrace u Městského soudu v Praze, oddíl U, vložka 213

Darujte šanci
na důstojné stáří