Financování

Sue Ryder je nestátní nezisková organizace. Abychom mohli poskytovat sociální služby pro seniory v kvalitě, která je v naší zemi ojedinělá, získáváme finance na provoz z několika různých zdrojů. Tento systém nám má i v budoucnu umožnit další rozvoj péče o seniory.


Prostřednictvím tzv. vícezdrojového financování Sue Ryder zajišťuje finanční prostředky na svůj provoz z veřejných prostředků, příjmů od klientů, darů od jednotlivců a společností, nadací a nadačních fondů, benefičních akcí a také z vlastních obchodních aktivit.


Hlavní zdroje příjmů:

 • Dotace z veřejných zdrojů tvoří významnou část rozpočtu Sue Ryder. Účastí na dotačních výzvách se snažíme získat finanční zdroje na zajištění provozu organizace a zvýšení kvality péče o klienty.
   
 • Prodej služeb a zboží tvoří platby klientů v Domově pro seniory a Osobní asistenci Sue Ryder. Pak také dobročinné obchody Sue Ryder, které pomáhají financovat péči prostřednictvím tržeb svých osmi prodejen po celé Praze. Mezi další obchodní aktivity Sue Ryder patří provozování restaurace Michelský dvůr a pronájmy prostor.
   
 • Dary jsou pro fungování Sue Ryder nepostradatelné a podporují nás takto jednotlivci, firmy, nadace a nadační fondy.
   
 • Zdravotní pojišťovny a jejich úhrady za zdravotní výkony v Domově pro seniory Sue Ryder se podílejí na výnosech organizace.
   
 • Ostatní výnosy tvoří úroky a rozpouštění fondů.
   
 • Na podpoře kvalitní péče v Sue Ryder se podílejí svými dary také rodiny klientů.


Graf finacování za rok 2022:
 

 

Darujte šanci
na důstojné stáří