Case management jako nástroj podpory seniorů

Výcvikový program

Komplexní vzdělávací program v case managementu (dále jen CM) představuje jedinečně koncipovaný ucelený systém dlouhodobého vzdělávání, který se zaměřuje na základní, pokročilé a aplikační poznatky o metodě CM a jejím praktickém využití především při práci se seniory.

Vzdělávací program je kombinací přednáškové činnosti s diskusemi, řízenou reflexí účastníků, je praktický a nácvikově orientovaný. CM zlepšuje kvalitu života jak seniorů, tak rodinných pečujících, oddaluje dobu institucionalizace a vede k lepšímu využití zdrojů celkově. Case manager zvyšuje efektivitu celého případu s ohledem na hodnoty a potřeby klienta a jeho blízkého okolí při hospodárném využívání zdrojů pomoci a podpory.

Účastníci získají teoretické a praktické dovednosti v oblasti CM, orientují se v pojmech a jsou schopni CM systémově uchopit a argumentovat jeho přínosy, rozpoznat důležité problémy, z nich vyplývající úkoly a možnosti řešení, umět pružně reagovat na momentální potřeby klienta, pečujícího i své vlastní potřeby. Zároveň znají obsah pozice case managera a jeho klíčové charakteristiky s ohledem na jejich praxi. Účastníci pochopí vztah mezi CM a systémy sociální ochrany, získají informace o legislativě důležité pro výkon CM, dále získají informace o budování sítí v CM a jednotlivých fázích, jež jsou pro CM charakteristické.

Důležitou součástí vzdělávacího programu je řešení kazuistik a konkrétních situací prožitých účastníky a také sdílení zkušeností a příkladů dobré i špatné praxe. Během kurzu jsou ze strany lektorů využívány metody, příznačné pro výcvik a zároveň účastníci dostanou jasné návody a pomůcky, jak metodu využívat v praxi. Navíc jsou po celou dobu programu k dispozici zkušení mentoři.

Podívejte se na první dojmy lektorů a odborných účastníků tohoto programu:

O kurzu

Tematické oblasti, lektoři

 • Case management – koordinovaná podpora
  • 27. - 28. 9. 2024  
  • 16 výukových hodin
  • Ing. Mgr. Matěj Lejsal, PhDr. Petr Vojtíšek PhD., Mgr. Martin Žárský, Mgr. et Mgr. Tereza Brunerová, Mgr. Katarína Sedlárová PhD., Mgr. Alžběta Bártová Ph.D., Mgr. Michala Peškeová 

 • Teoretický i praktický rámec síťování a základy práva v kontextu case managementu
  • 18. - 19. 10. 2024
  • 16 výukových hodin
  • Mgr. Martin Žárský, Mgr. et Mgr. Tereza Brunerová, Mgr. Katarína Sedlárová PhD., PhDr. Petr Vojtíšek PhD. 

 • Podpora neformálních pečujících v kontextu pečovatelské zátěže a stresu
 • Vybrané aspekty zdravotní péče v kontextu koordinované podpory
  • 22. - 23. 11. 2024  
  • 16 výukových hodin
  • PhDr. Eva Dragomirecká, PhD., PhDr. Eva Jarolímová, PhD. 

 • Podpora a péče o lidi s demencí
 • Koordinace péče v závěru života
  • 6. - 7. 12. 2024
  • 16 výukových hodin
  • Mgr. Alžběta Bártová Ph.D., Mgr. Michala Peškeová 

 • Fáze case managementu v praxi 
  • 17. - 18. 1. 2025
  • 14. - 15. 2. 2025
  • 14. - 15. 3. 2025
  • 48 výukových hodin
  • Mgr. Alžběta Bártová Ph.D., Mgr. Michala Peškeová 

 • Manažerské dovednosti v case managementu
  • 11. - 12. 4. 2025
  • 16 výukových hodin
  • Mgr. Vlasta Svitáková MBA, PhDr. Petr Vojtíšek PhD., Mgr. Martin Žárský 

 • Komunikační a mediální dovednosti case managera
 • Asistivní technologie v case managementu 
  • 16. - 17. 5. 2025  
  • 16 výukových hodin
  • Mgr. Denisa Ratajová, Ing. Jaroslav Cibulka 

 • Krizová intervence v case managementu a sebepéče
  • 13. - 14. 6. 2025  
  • 16 výukových hodin
  • PhDr. Daniela Vodáčková, Mgr. Ráchel Bícová, Mgr. Katarína Sedlárová PhD. 

Pro koho je kurz určený?

 • VŠ, VOŠ – v oboru sociální práce a v dalších oborech podle §110 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách
 • vedoucí pracovníci, pracovníci v manažerské, řídící funkci
 • zdravotníci
 • úředníci

Rozsah kurzu

160 výukových hodin.
Součástí je i praktická část v rozsahu 40 hodin

Cena

49 500Kč (aktuálně vyjednáváme s firemním partnerem sníženou cenu, o které vás budeme informovat)

Doporučený počet účastníků

20

Název vzdělavatele

Domov Sue Ryder, z.ú.

Místo konání, čas

Michelská 1/7, 140 00 Praha 4 – Michle,
v čase od 9:00 do 17:00 hodin

Akreditace

MPSV č. A2023/0390-SP/VP

Registrujte se

Maximální počet účastníků je 20 (pro spuštění kurzu je minimální počet účastníků 15)


Kontaktní osoba: Mgr. Katarína Sedlárová, PhD.
E-mail: case.management@sue-ryder.cz
Telefon: 774 377 014


Kurz můžeme připravit a realizovat přímo ve vašem zařízení na klíč, tedy dle zaměření organizace a zájmu o vybraná témata.


První ročník vzdělávacího programu se nám podařilo úspěšně odstartovat díky štědré podpoře Nadace Kooperativy. Děkujeme!

 

Darujte šanci
na důstojné stáří