Domov pro seniory

Sue Ryder nabízí pobytovou službu domov pro seniory - dlouhodobé pobyty. Péče je poskytována 24 hodin denně, je zajišťována tzv. multidisciplinárním týmem.

Základem naší péče o seniory je znalost životního příběhu každého klienta. Porozumění tomu, jak člověk žil, nám umožňuje:

  • vytvářet si vzájemný vztah s klientem,

  • poskytovat vysoce individuální péči zaměřenou na konkrétní potřeby každého seniora,

  • maximálně podporovat soběstačnost klienta na základě znalosti jeho zvyků a rituálů,

  • podporovat pocit jeho osobní důležitosti,

  • snadněji porozumět jeho chování,

  • zpomalovat prohlubování onemocnění demencí,

  • snadněji se přizpůsobovat měnícímu se stavu seniora.


Snažíme se, aby se klient nemusel přizpůsobovat chodu zařízení, ale naopak péče se přizpůsobila jemu.

CESTA ŽIVOTEM - biografický model péče


Usilujeme také o to,  aby  každý obyvatel mohl žít svůj život s důstojností až do konce.

Projekt paliativní péče


O koho v našem domově pro seniory pečujeme:

87,5 let - průměrný věk našich klientů
95% klientů se pohybuje na vozíčku nebo s chodítkem
73% klientů trpí demencí

Domov Sue Ryder, z. ú. má službu domov pro seniory registrovanou od roku 1998.

 

Darujte šanci
na důstojné stáří