Lidé Sue Ryder: Jindra Applová - pečovatelka

Jindra pracuje jako pečovatelka v domově pro seniory Sue Ryder již rok. Jak sama říká, je to pro ni povolání, které opravdu chtěla dělat.

Práce mě naplňuje, chodím sem moc ráda a doufám, že i klienti mě vidí rádi. Se svými kolegy se snažíme o to, aby se u nás staří lidé cítili co možná nejlépe a aby zažívali to, na co byli zvyklí. A to si myslím je smyslem naší práce, “ dodává.

„Jsem ve znamení Střelce, ale ve svém životě jsem moc Střelcem nebyla a ani nejsem. Po škole jsem se věnovala práci průvodce, tento obor jsem i vystudovala. Průvodcovstvím se formou koníčka zabývám dodnes. Dvacet let jsem také pracovala jako produkční v reklamní agentuře. Práce to byla velmi zajímavá, ale také náročná po všech stránkách. Ve chvíli, kdy jsem začala uvažovat o změně, mi onemocněl otec a já jsem se o něho musela, ale i chtěla postarat. Změnila jsem tedy práci tak, aby mi časové možnosti umožňovaly o něj pečovat." 

Po třech letech otec zemřel a Jindra si uvědomila, že by se touto činností chtěla zabývat dále. Začala hledat možnosti. Nejdříve začala pracovat jako osobní asistentka. Pomáhat seniorům, ale i ostatním, kteří by ji potřebovali, bylo to, co chtěla dělat. Klientů bylo ale mnoho, střídali se a nemohla si k nim vytvořit ten správný osobní přístup. Proto začala uvažovat o práci v domově seniorů, kde by mohla seniory poznat lépe, a tím jim být i více prospěšná a nápomocná. Nakonec nastoupila do Sue Ryder jako pečovatelka.

Máme na starosti vždy několik klientů, známe jejich životní příběhy. Díky tomu může být naše práce opravdu přínosem jak pro ně, tak i pro nás. Je to velmi náročné jak fyzicky tak i psychicky, ale odměnou nám jsou spokojené tváře našich klientů a jejich ujištění, že jsou u nás a s námi rádi. Neměla jsem pro toto povolání žádné vzdělání, ale díky různým vzdělávacím programům Domova Sue Ryder jsem se již mnoho naučila a to je důležité,“ doplňuje Jindra.

Svůj volný čas se snaží trávit se svou rodinou, hlavně pak s vnučkou Isabelkou.

Darujte šanci
na důstojné stáří