Lidé, události, čísla...

V roce 2016 jsme osmnáctkrát zažili, že závěr života lze prožít pokojně v domácím prostředí domova. Několik synů a dcer nám děkovalo za možnost být se svým blízkým v posledních hodinách i minutách. Vyjadřovali vděk za smutný, silný a zároveň nesmírně obohacující prožitek. Opakovaně jsme se přesvědčili, že dostanou-li obavy, úzkosti či strach z budoucnosti, bezmoci či smrti jméno, stávají se snesitelnější. Ač někdy nenajdeme řešení, prosté sdílení je často ulehčením.

Deseti kolegyním se narodili potomci. Přivítali jsme řadu nových kolegyň a kolegů. Opravili jsme střechu nad galerií a restaurací. Zvýšili jsme mzdy, narostl počet hodin osobní asistence, přibylo konzultací a poradenství. Přišli noví dobrovolníci a přidali se další podporovatelé a dárci.

Rok 2017 začíná. Nastupují noví klienti a my máme před sebou úkol poznat je skrz vzpomínky na minulost a jejich představy o budoucnosti – sestavit biografii a individuální plány. Ucelená péče má nabídnout podporu i v oblasti duševní a duchovní. Vedle stávajícího týmu se učíme spolupracovat s novými posilami v týmu - s domovskou kaplankou, psycholožkou a domovským lékařem. S vírou, že letošní zimu kotelna vydrží a připravujeme se na její rekonstrukci. S nadějí oslovujeme dárce a plánujeme i pro Vás benefiční akce. S pokorou přiznáváme, že nezměníme svět, ale můžeme dělat malé krůčky k tomu, aby stáří mělo svoji důstojnost. S radostí se o tyto krůčky budeme dělit i s Vámi.

Matěj Lejsal

Darujte šanci
na důstojné stáří