Andělská pomoc pro Domov Sue Ryder

Adventní kalendář Domova Sue Ryder se v roce 2016 oblékl do nového hávu. Tématem se stali andělé, kteří nad námi drží ochrannou ruku. Těch, kteří se rozhodli andělům pomoci, bylo tentokrát 154.

Z dvaceti čtyř políček, představujících pomůcky a služby k péči o naše klienty, si dárci nejčastěji vybírali „péči fyzioterapeuta“ a „den s osobním asistentem“. Těší nás, že díky tomu můžeme starým lidem věnovat ten největší dárek: čas a pozornost.

Prostřednictvím Andělského adventního kalendáře jsme vybrali celkem 389 195 Kč! Andělskými dary nás také zahrnuli firemní dárci, kteří přispěli částkou 457 000 Kč, z toho 158 991 Kč přinesl projekt „Přání financují péči“.

V součtu tak adventní čas přinesl Domovu Sue Ryder 846 195 Kč, za které můžeme zaplatit péči a  pomůcky, které naši klienti nejvíce potřebují. Letos to budou především polohovací invalidní vozíky, elektrické stavěcí zvedáky a závěsy k nim či magnetoterapie.

Za Vaši podporu srdečně děkujeme!

Hanka Fišerová, fundraiser

tygr2016 724

Darujte šanci
na důstojné stáří