Charity Golf Party 2014 podpořila i péči o naše seniory

Od prvotní myšlenky uspořádat golfový turnaj pro charitativní účely uplynulo již 15 let. Tento turnaj se vedení Golf Resortu Karlovy Vary rozhodlo poprvé uspořádat v roce 1999. Jistě stojí za zmínku, že za celou dobu pořádání bylo na dobročinné účely vybráno více jak 21 000 000 Kč. Připadl na něj již tradičně květnový termín, a to sobota 31. 5. 2014. Letos mezi obdarovanými organizacemi byl i Domov Sue Ryder – obdrželi jsme částku 150 000 Kč na péči o naše klienty.

Akce byla zahájena golfovým turnajem. Díky slunnému počasí a skvěle připravenému hřišti se celý den nesl v pohodové atmosféře. Pro nehrající hosty byl během dne připraven doprovodný program.

Po golfovém turnaji se všichni přemístili do Grandhotelu Pupp, kde se ve velkém sále konal od 19.30 hod. slavnostní večer. Vrcholem celého večera byla všemi očekávaná dražba, kterou provázel oblíbený moderátor Marek Eben. Dobrá nálada byla patrná i při dražbě, při níž se v letošním roce podařilo vybrat krásných 1 427 000 Kč. Vybraná částka byla rozdělena mezi předem určené organizace – Domov Sue Ryder, Nadace Pohyb bez pomoci, Pomocné tlapky a Umění a věda na podporu dyslektickým dětem.

Moc děkujeme organizátorům akce i všem dárcům dražebních předmětů.

Darujte šanci
na důstojné stáří