Daňové zvýhodnění dárců

Potvrzení o daru umožňuje našim dárcům, fyzickým osobám (včetně zaměstnanců) a právnickým osobám, odečíst hodnotu daru od daňového základu. Stále lze snížit daň z příjmů o 30 % základu daně u fyzických i právnických osob.

V Sue Ryder zaznamenáváme dary průběžně u každého dárce a na konci roku vystavíme dárci Souhrnné potvrzení o daru pro daňové účely, které odešleme poštou nejpozději do 31. ledna následujícího roku.

Fyzické osoby

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (tj. kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze nyní odečíst nejvýše 30 % ze základu daně.

  • Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.
  • Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání.
  • Zaměstnanci, kterým daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně 1 x ročně, nejpozději do poloviny února, a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Právnické osoby

U právnických osob je možné odečíst si dary od základu daně tehdy, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze odečíst nejvýše 30 % z již sníženého základu daně.

V případě právnické osoby je proces darování upraven Darovací smlouvou. V Sue Ryder vystavujeme darovací smlouvy během roku na vyžádání ze strany dárce (např. jako podklad pro uskutečnění platby).


Potvrzení o darech za celý kalendářní rok posíláme dárcům na konci ledna následujícího roku e-mailem. Pokud si přejete dostat potvrzení dříve, napište nám a my Vám jej zašleme obratem:

Individuální dary

Monika Havlová
Mobil: +420 775 429 446
E-mail: monika.havlova@sue-ryder.cz


Firemní dary

Ivana Krýžová
Mobil: 773 793 783
E-mail: ivana.kryzova@sue-ryder.cz

 

Darujte šanci
na důstojné stáří