Daňové zvýhodnění dárců

Poskytnuté dary si mohou dárci odečíst od daňového základu. Mohou si tak snížit svoji daňovou povinnost. Dar může být finanční nebo věcný (materiál, zásoby, služby). V případě nepeněžního daru je nutné dar ocenit.

Fyzické osoby

U fyzických osob je možné odečíst si dary od základu daně tehdy,  pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze za období odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v ročním zúčtování provedeném zaměstnavatelem.

V Sue Ryder zaznamenáváme dary průběžně u každého dárce a na konci roku vystavíme dárci Souhrnné potvrzení o daru pro daňové účely, které odešleme poštou nejpozději do 31. ledna následujícího roku.

Právnické osoby

U právnických osob je možné odečíst si dary od základu daně tehdy, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně.

V případě právnické osoby je proces darování upraven Darovací smlouvou. V Sue Ryder vystavujeme darovací smlouvy během roku na vyžádání ze strany dárce (např. jako podklad pro uskutečnění platby).

Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, hmotné dary od plátců DPH ano. 


Pokud si přejete dostat potvrzení dříve, napište nám a my Vám jej zašleme obratem:

Individuální dary

Jana Dušková
Mobil: +420 775 429 446
E-mail: jana.duskova@sue-ryder.cz


Firemní dary

Ivana Krýžová
Mobil: 773 793 783
E-mail: ivana.kryzova@sue-ryder.cz

 

Darujte šanci
na důstojné stáří