Děkujeme Nadačnímu fondu Tesco a NROS za podporu dobrovolnického programu v Sue Ryder

"Dobrovolníci jsou srdcem Sue Ryder."

Dobrovolníci stáli u samotného zrodu naší organizace a štafetový kolík si předávají už téměř 27 let. Ve svém volném čase a bez nároku na odměnu pomáhají naplňovat naše poslání. Zůstávají tak nedílnou součástí života v Sue Ryder. Každoročně jich s námi spolupracuje více než 100, z toho kolem 80 lidí pravidelně a dlouhodobě. Potkáte je úplně všude – ve společnosti našich klientů, v dobročinných obchodech, v kancelářích, u canisterapie, virtuálně u práce z domova nebo na našich akcích.


Kromě našich stálých podporovatelů - MVČR, Magistrát hl. města Prahy, MČ Praha 4 – letos dobrovolnické aktivity Sue Ryder podpořil i projekt Nadačního fondu Tesco a NROS. Ten byl zaměřen hlavně na podporu dobrovolníků v přímé péči a při canisterpii.

Je naší každodenní zkušeností, že kontakt dobrovolníků se seniory snižuje pocit osamění. Seniorům přináší do života radost, nové podněty i prostor ke sdílení zkušeností. Klienti se s dobrovolníky setkávají dlouhodobě a pravidelně, protože jsou k sobě pečlivě vybíráni dle osobností i zájmů. Spolupráce s nimi přináší do profesionálně poskytované péče „obyčejný“ lidský rozměr. Stávají se skvělými parťáky a oporou našich klientů.

Také individuální a skupinové canisterapie v domově pro seniory Sue Ryder pomáhají klientům odbourávat stres a deprese. Návštěvy terapeutických psů jsou pro ně velkou útěchou a hojivou náplastí. Dávají jim radost a něhu. Vyplňují jejich osobní samotu, ale také pomáhají zachovat tělesné a duševní schopnosti.

Díky získaným finančním prostředkům NF Tesco došlo k posílení dobrovolnické činnosti v domově, udržení tradice skupinových návštěv terapeutických psů z organizace Léčivé tlapky a přineslo také rozšíření dalších dobrovolnických aktivit pro klienty - jako např. skupinové předčítání z knihy, procházky po okolí, herní odpoledne.

 

Darujte šanci
na důstojné stáří