Díky aplikaci Melinda jsme získali speciální polohovací vozík

Domov Sue Ryder díky dárcovké aplikaci Melinda z Nadace České spořitelny získal speciální polohovací vozík, který umožňuje seniorovi s vážnými pohybovými problémy pohodlnější pohyb a jistotu.

logo MelindaVozík určený pro paní Věru je pro naše zařízení velmi cennou pomůckou. Pomáhá, jak klientovi, tak ošetřujícímu personálu. Umožňuje kvalitněji trávit čas mimo lůžko i člověku s výrazně ztíženou pohyblivostí. Zdravotní stav paní Věry je v současné době natolik vážný, že jí již neumožňuje, aby tuto možnost využila. Nicméně v Sue Ryder je mnoho dalších klientů, kteří tento vozík potřebují. Konkrétně paní Marie, jíž usnadní pravidelné návštěvy naší zahrady a možnost užít si květinové záhonky, které má tak ráda.

Sbíráme stále dál, v současné době na „Putovní chodítko pro seniory“.  Příspěvkem na chodítko do půjčovny kompenzačních pomůcek Sue Ryder umožníte seniorům chodítko vyzkoušet si nebo si jej dlouhobě zapůjčit do své domácnosti. Cílová částka je 8 000 Kč.

Sue Ryder_2

Darujte šanci
na důstojné stáří