Informace k omezení provozu Domova Sue Ryder k 14. březnu 2020

Ředitel Sue Ryder vydal s účinností od 10. 3. 2020 zákaz návštěv ve službě domov pro seniory na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

  • Zákaz návštěv se vztahuje i na návštěvy dobrovolníků.
  • Pro klienty pobytové služby domov pro seniory jsou uzavřeny restaurace a divadelní sál.

Další opatření s účinností od středy 11. 3. 2020:

  • Pro veřejnost je uzavřen prostor galerie, kaple, denního centra
  • Zcela uzavřen je dobročinný obchod v objektu Sue Ryder
  • Všechny březnové akce pro veřejnost jsou zrušeny - bazárek pro rodiny s dětmi (21. 3.), vystoupení Koty Swing Band, Zvěřinové hody v restauraci. 
  • Jsou uzavřeny vedlejší vstupy - vstup ze zadní zahrady a vstupy ze dvora (čelní vstup do galerie, boční vstupy do domova pro seniory)
  • Pronájmy divadelního sálu se pozastavují.

Další opatření s účinností od soboty 14. 3. 2020:

  • pro veřejnost je uzavřena restaurace
  • jsou zcela uzavřeny všechny dobročinné obchody Sue Ryder

Omezení provozu ve veřejných prostorách:

Darujte šanci
na důstojné stáří