Když závěť pomáhá...

Odkázat jmění na dobročinné účely je nejvyšším možným důkazem důvěry, který dárci mohou neziskové organizaci projevit. V České republice pomalu přibývá lidí, kteří se rozhodnou sepsat závěť ve prospěch dobročinných organizací. Bývá jich kolem 24 tisíc ročně. Koalice Za snadné dárcovství vyhlásila na období 13. září až 13. října Měsíc dobročinné závěti. V tomto období dárcům a dárkyním, kteří ve své poslední vůli pamatují na dobročinnou organizaci blízkou jejich srdci, proplatí notářský poplatek za sepsání závěti.


Cílem je upozornit, že prostřednictvím dobročinné závěti lze konat dobré skutky jak za života, tak i po něm. Věnovat lze peníze, nemovitosti, cenné papíry… jakýkoliv, i malý dar se počítá.

Rostoucí zájem o institut závěti ostatně dokládají aktuální čísla vycházející z informací Notářské komory ČR. V roce 2015 bylo u notáře sepsáno 17 300 testamentů a v loňském roce už o téměř 10 tisíc více – tedy 27 295.

Věděli jste, že:

  • Při myšlení o závětích se aktivizují jiné části mozku než při myšlence na normální dar.
  • Pokud v ČR nemáte dědice (děti, manžela/manželku, rodiče nebo další příbuzné) a nezanecháte závěť, dědí po vás stát. V minulých letech tak státu propadlo bezmála 150 milionů korun ročně.
  • 70 % odkazů v závěti zanechají ženy, které nemají děti, nebo jsou jejich děti již dostatečně zajištěny.
  • Někteří lidé se bojí, že sepsáním závěti v podstatě přivolávají smrt. To není pravda. Podle výzkumu profesora Jamese Russella z USA se lidé, kteří sepíšou závěť ve prospěch dobročinné organizace, dokonce dožívají vyššího věku než zbytek populace.

V Sue Ryder jsme několikrát zažili obrovskou radost z nečekaného daru v závěti, který nás šokoval a zároveň nám velmi pomohl. Existují různé důvody, proč lidé takový krok udělali.

  • I po smrti chtěli dárci podporovat důstojné stáří, ve které věřili a sami ho díky Sue Ryder zažívali.
  • Rodina byla zaopatřena a společně se domluvila, že majetek pomůže a změní životy dalších lidí.
  • Chtěli předejít sporům o majetek mezi členy rodiny.
  • Celý život pečovali o sebe i o své blízké a přáli si pomáhat a měnit svět k lepšímu i po své smrti.
  • Není výjimkou, že pozůstalí zůstali sami, neměli děti ani širší rodinu a nechtěli, aby jejich majetek propadl státu.

Občanský zákoník, § 460-487, pamatuje na právo každého z nás se rozhodnout, jak bude naloženo s naším majetkem.  Můžeme obdarovat kohokoliv, kdo je nám blízký. Ve světě je zcela běžné, že mezi poslední přání patří podpora dobročinné aktivity. Obdarované neziskové organizace tak mohou dlouhodobě měnit svět k lepšímu.

Jak darovat

I když je sepsání závěti relativně jednoduchý úkon, vždycky je dobré se poradit s notářem. Poplatek včetně dalších úkonů je ve výši 1.800 Kč bez DPH. Jakmile vše zdárně dokončíte, stačí kontaktovat koalici Za snadné dárcovství, zaslat pár jednoduchých podkladů a poplatek Vám proplatí. (samozřejmě celou částku vč. DPH).

Každý dar má smysl, každá dobrá vůle pomáhá světu, ve kterém žijeme! 

Více informací najdete na stránkách www.zavetpomaha.cz

 

Darujte šanci
na důstojné stáří