Májové tisíce pro Sue Ryder

Květnové dny se v Sue Ryder nesly v duchu dvou krásných akcí – velkého módního bazaru v Café Jedna a charitativního pochodu Prahou Večerní špacír. Díky nim jsme získali 130 tis. Kč. Věříme, že si účastníci užili na obou akcích hodně zábavy a strávili příjemný čas. Napomohli přitom i dobré věci.

 

A k čemu jsme použili tento výtěžek? Za 16.000 Kč můžeme zaplatit roční poplatky za servis zdravotních pomůcek - polohovacích postelí, rehabilitačních přístrojů, invalidních vozíků. 70.000 Kč potřebuje naše prádelna a 14.000 Kč použijeme jako příspěvek na likvidaci odpadu a použitého zdravotnického materiálu, za který dáme ročně přes 200.000 Kč. I toto jsou věci potřebné ke každodennímu provozu našeho Domova.

Moc Vám děkujeme a těšíme se na viděnou na dalších benefičních akcích, které připravujeme!

 

Darujte šanci
na důstojné stáří