Následujte Citfin a vyzkoušejte novou mašinu pro firemní P2P výzvy

Giving Tuesday 2017 i Vánoce se blíží a je nevyšší čas udělat dobrý skutek. Inspirujte se a upořádejte po vzoru společnosti Citfin on-line finanční sbírku. Citfin byl první v ČR, kdo vyzkoušel a otestoval možnost firemních dárcovských výzev na Darujme.cz. V konání dobrých skutků však není ostuda být druhý. Přidáte se a založíte si vaši vlastní výzvu?

Letos v létě vznikl na Darujme.cz (platformě pro digitální dárcovství od Nadace Via) nový nástroj pro firemní dárcovské výzvy. Darujme.cz několik let umožňovalo člověku uspořádat sbírku pro vybranou neziskovou organizaci nebo téma, které je mu blízké. Nyní může takovou sbírku uspořádat také firma. Hozenou rukavici jako první v České republice zvedla společnost Citfin. Ta 12. září 2017 spustila výzvu, jejímž cílem je získat 335 tis. Kč na nákup polohovacích postelí v domově pro seniory Sue Ryder. Sbírka potrvá do konce roku, ale už nyní se podařilo získat 104 050,-. Jak výzva i nový nástroj vypadá, se můžete podívat na Citfin podporuje důstojné stáří.

Citfin navíc ke sbírce přistoupil velmi netradičním způsobem. Předpokládalo se, že firemní výzvy budou oslovovat především jednotlivce - zaměstnance dané společnosti, aby také darovali peníze vybrané neziskové organizaci. Citfin však oslovil rovnou svých 14 000 klientů, kterými jsou další právnické osoby. A ty na výzvu zareagovaly více než kladně. Tento model tak můžeme označit jako Business to Business Fundraising a už teď se zdá být velmi životaschopným!

Analytici Citfinu Ing. Jan Florian a Ing. Jiří Šimek s obchodní ředitelkou Ing. Dagmar Kubíkovou, MBA

O dárcovských výzvách a Darujme.cz

Lukáš Hejna ze Sdružení nadace Via vysvětluje: „Společným jmenovatelem klasického fundraisingu i crowdfundingu je aktivní oslovování okolí ze strany neziskové organizace, která penězi bude disponovat a která je použije pro své poslání. Tím, kdo aktivně žádá, jsou tedy fundraiseři, zaměstnanci neziskových organizací.

U peer to peer fundraisingu se ale žadatelem stává ambasador - fanoušek neziskové organizace, který svým jménem zaštítí organizaci vůči okolí. Ambasador pak žádá své vlastní okolí – rodinu, přátele, kolegy z práce – aby vybrané organizaci poskytli finanční prostředky, dary. Ambasador tak může pro svou organizaci udělat mnohem víc, než kdyby „jen“ sám daroval.“ Spuštěním nástroje pro firemní dárcovské výzvy na Darujme.cz se tak může stát ambasadorem také firma.

Darujme.cz je projektem Nadace VIA, jehož cílem je vytvořit a zpřístupnit neziskovým organizacím i dárcům důvěryhodné, komplexní a přehledné prostředí pro moderní formy dárcovství. Díky podpoře Nadace Vodafone Česká republika a České spořitelny, a.s. nabízí neziskovým organizacím po splnění podmínek rychlý a bezpečný přístup k moderním platebním metodám. Realizaci projektu a zprostředkování nástroje online fundraisingu zajišťuje Sdružení VIA.

Darujte šanci
na důstojné stáří