Od 13. 7. dochází k dalšímu uvolnění v rámci Sue Ryder - je otevřena restaurace. Čtěte více.

Od pondělí 13. července v návaznosti na uvolnění plošných opatření ad COVID-19  dochází k dalším uvolněním v rámci Sue Ryder:

 • Restaurace Michelský dvůr je otevřena pro veřejnost od pondělí do pátku 11.00 – 14.30 hodin.
 • Dobročinný obchod v areálu Sue Ryder je nadále uzavřen. Ostatních šest obchodů je otevřených včetně nového obchodu na Kodaňské.
 • Pronájmy prostor v objektu Sue Ryder jsou do odvolání zrušeny.
 • Pobočka Městské knihovny se odstěhovala ještě před COVIDem na novou adresu Nuselská 603/94.
 • Ordinace praktické lékařky MUDr. Vokřálové je v provozu.
 • Služby domova pro seniory, osobní asistence i základní poradenství plynule fungují i nadále.

Při plánování osobní návštěvy v Sue Ryder vezměte, prosím, v potaz následující informace:

 • Pro návštěvy, lektory, supervizory a další dodavatele je vstup do areálu možný výhradně z Michelské ulice přes vrátnici.
 • Převážná část nádvoří, galerie a zahrady je vyhrazena pro užívání klienty domova pro seniory, případně spolu s návštěvami jejich blízkých.
 • Pro režim návštěv klientů platí do odvolání Nařízení ředitele, které zohledňuje i pokračující mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a doporučené postupy Ministerstva práce a sociálních věcí  ČR.
 • I po uvolnění řady opatření platí v areálu zvýšená hygienická a protiepidemiologická opatření (používání dezinfekce na ruce při příchodu, evidence všech návštěv pro případné mapování kontaktů v případě výskytu onemocnění atd.)
 • Věnujte pozornost vlastnímu zdravotnímu stavu i zdraví lidí ve vašem okolí. V případě onemocnění či zvýšeného rizika (kontakt s nemocným) návštěvu Sue Ryder, prosím, odložte.

Děkujeme vám, že respektujete a dodržujete všechna tato opatření.

Darujte šanci
na důstojné stáří