Projekt Centrum pro důstojné stárnutí Sue Ryder

Sue Ryder od roku 1998 pomáhá seniorům a jejich blízkým při životních změnách, které přináší stáří. Jsme přesvědčeni, že systém péče má sloužit člověku nikoliv naopak. Hledáme způsoby, jak obrátit obvyklý přístup, tj. aby se člověk nemusel stěhovat za péčí, ale naopak, aby péče přišla za ním.

Za dobu našeho působení jsem uvedli do života Projekt paliativní péče, Biografický model péče a poradenský portál Neztratit se ve stáří.

Dlouhodobou vizí Sue Ryder je, aby žádný člověk v Česku nebyl na stáří sám a mohl stárnutí důstojně prožít. Proto jsme v květnu 2016 začali pracovat na novém projektu "Centrum pro důstojné stárnutí Sue Ryder" a rádi bychom vám jej představili.

Co se skrývá pod tímto názvem?

Cílem Centra je změnit v Česku přístup k péči o stárnoucí lidi. Nová služba staví na klíčově důležité osobě průvodce (tzv.“case manažera“). Tento specializovaný sociální pracovník dokáže na míru každého člověka poskládat odpovídající podporu ve stáří (mix služeb – lékař, zdravotní sestra, sociální pracovník, geriatr, psycholog, právník, duchovní atd.) a pak ho následně sítí služeb provázet. Inspirací pro projekt je řada zemí, kde reforma systému péče o seniory proběhla nebo probíhá (Rakousko, Holandsko, Velká Británie, Austrálie).

Čeho chceme projektem dosáhnout?

  • Vyškolit tým 4 „case manažerů“ a vytvořit síť zapojených odborníků
  • Získané know-how, odborné postupy zhmotnit do vzdělávacího modulu, který zohlední specifika českého prostředí a stane se součástí systému profesního vzdělávání
  • Navázat partnerství s dalšími organizacemi a institucemi a společně směřovat k systémové změně

Co máme již za sebou a co nás čeká?

  • 2017 jaro - ověření potřebnosti změny a ochota projekt podpořit (výzkumné rozhovory s 50 osobami v rámci Studie proveditelnosti)
  • 2017 podzim - rozhodnutí správní rady zahájit kampaň a získat tak na realizaci projektu 8,5 mil korun
  • 2018 od ledna – hledání společné vize a sdílených hodnot s potenciálními dárci a partnery.
  • 2019 do března – získány všechny finanční dary a přísliby darů na zahájení projektu

Podrobnější popis projektu najdete zde (v českém jazyce),  zde (v anglickém jazyce)

Více informací vám poskytne:
Jana Havlenová
vedoucí fundraisingu
Mobil: +420 778 489 786
E-mail: jana.havlenova@sue-ryder.cz

Darujte šanci
na důstojné stáří