Sue Ryder jako jeden z charitativních partnerů dětí ze ZŠ Jarov

V úterý 29. dubna se mohly děti z prvních ročníků ZŠ Jarov osobně seznámit se svým charitativním partnerem pro tento rok – navštívily Domov Sue Ryder. V roce 2010 vznikl na této škole krásný projekt - děti od 1. do 5. třídy postupně navštěvují pět partnerských neziskových organizací a poznávají na místě to, čím se každá z nich zabývá – péčí o seniory, výcvikem psů pro postižené, adopcí dětí na dálku atd.

Cílem tohoto projektu je naučit děti být součástí širší společnosti, ve které nejsme zodpovědni pouze sami za sebe, ale i za každého kolem nás. Zapojením do charitativní a dobrovolné činnosti se v dětech začne rozvíjet a upevňovat smysl pro empatii.

„Ředitel Domova Matěj Lejsal vysvětloval dětem všechny důsledky spojené se stářím a proč jsou domovy jako Sue Ryder důležité při péči o staré lidi. Děti si také mohly vyzkoušet aktivity, které jim přiblížily pocity a potřeby starších a nemohoucích. Navštívily klienty Domova, pro které si připravily své výrobky a nacvičenou písničku. Bylo vidět, že akt předávání ať už radosti v písničce nebo v malém dárečku, byl pro děti velmi příjemný, a návštěva samotná jim pomohla při utváření konkrétní představy na co, a pro koho budou sbírat peníze během letošní EATS Charitativní akce, která se bude konat 27. května,“ řekla o návštěvě v Sue Ryder Deanna Barešová, ředitelka programu English Across the Subjects (EATS).

Podívejte se, jak návštěva probíhala. A my se těšíme na další pokračování projektu, o kterém Vás budeme informovat.

Pavla  Bajerová

Darujte šanci
na důstojné stáří