Sue Ryder pečuje o seniory, ale i o přírodu a blízké okolí

I přesto, že hlavním posláním neziskovky Sue Ryder je podpora a pomoc starým lidem v závěru jejich života, chceme být zodpovědní i k životnímu prostředí. V minulém roce jsme realizovali dva úspěšné projekty se zaměřením na komunitní kompostování a revitalizaci zahrady.


Historická budova Michelského dvora, kde Sue Ryder sídlí, slouží nejen jako domov pro seniory, ale i jako oáza odpočinku a místo komunitního setkávání. K objektu patří i přilehlá zahrada, která je volně přístupná lidem, jak z řad veřejnosti, tak našim klientům. Zahrada se také během let stala přirozeným útočištěm pro hmyz a drobnou zvěř (zajíci, ježci, ptáci).

Jako zařízení sociálních služeb se snažíme přemýšlet i ekologicky, být dobrým hospodářem a starat se o kvalitu životního prostředí, ve kterém žijeme a které můžeme svým přístupem ovlivnit. Jedním z projektů, který jsme se rozhodli realizovat, bylo komunitní kompostování.

Pod vedením kolegyň z organizace KOKOZA, o.p.s. jsme se naučili principům tzv. uzavřeného cyklu jídla. Odpad jsme začali vnímat jako zdroj. Organické zbytky ze snídaní, obědů i večeří můžeme nově snadno zpracovat přímo v místě jejich vzniku na přírodní hnojivo. To se dá v blízké budoucnosti využít v zahradní terapii, při které senioři pěstují bylinky či přesazují pokojové květiny.

Díky štědré podpoře dárců Sue Ryder investoval do nákupu vhodných nástrojů pro správné třídění i recyklaci (interní i zahradní kompostéry, odpadkové koše na tříděný odpad ad.) a vytvořil efektivní systém správy odpadu. Rozhodnutí změnit své chování bylo podpořené samotným zjištěním, že gastroodpad tvoří skoro polovinu našich odpadkových košů.

Dále jsme věnovali pozornost revitalizaci zahrady přilehlé k Michelskému dvoru. Sue Ryder tuto zahradu proměnil díky individuálním a firemním dobrovolníkům v bohatě rozkvetlý ráj.  Zasadili jsme zde několik okrasných keřů a trvalek, provedli jsme prořez stávajících stromů, vytvořili podél pergoly nové kvetoucí záhony a zasadili vzpomínkový strom Sakuru. Vzniklo zde nové místo, kam si mohou jít zavzpomínat zaměstnanci, klienti i rodiny na zesnulé seniory, kteří v Sue Ryder prožili závěr svého života.  

Prostředí Michelského dvora vnímáme jako důležité komunitní a společenské místo pro setkávání se starousedlíky i novými sousedy. Pro 85 % klientů domova pro seniory je zahrada jediným venkovním místem, kde tráví volný čas. Toto místo plně využíváme ke společenským akcím (např. letní grilování a zpívání u táboráku, setkávání seniorů a jejich blízkých, geriolympiáda), dále k trénování chůze s i bez kompenzačních pomůcek, sázení květin do zvýšených truhlíků, včetně odpolední relaxace pro klienty, kteří již většinu svého času tráví na lůžku.

Dlouhodobým dopadem našeho přístupu bude udržitelná komunitní zahrada a hospodárnost, protože poměrná část bioodpadu bude využívána na péči o přilehlou zahradu a zahradní terapii se seniory.

Naším hlavním cílem bylo zlepšení veřejného prostranství, vybudování relaxační a terapeutické zóny v Michelském dvoře a zpřístupnění bezpečné veřejné zeleně širší komunitě. A to se nám jednoznačně podařilo.

Celkový úspěch obou projektů byl možný díky podpoře dárců:

  • společnosti Cummins Czech Republic s.r.o. - generální partner celé akce,
  • Asociace společenské odpovědnosti, Kokoza, o.p.s.
  • Městská část Praha 4
  • Další firmy a dobrovolníci, kteří svým finančním příspěvkem i přidanou rukou k dílu umožnili Sue Ryder realizovat tyto udržitelné a prospěšné iniciativy.

Bez jejich finančního přispění by tyto projekty zůstaly nedosažitelným snem. Děkujeme za jejich neocenitelnou podporu.

 

Darujte šanci
na důstojné stáří