Oslava svátku žen v Sue Ryder

Darujte šanci
na důstojné stáří