… a štěstí celý rok…

První novoroční popovídání s klienty se neslo v duchu připomenutí zvyků a obyčejů, které nový rok tradičně symbolizují. Klienti vzpomínali na doby, kdy si v rodině do nového roku vinšovali zdraví, štěstí a spokojenost. Jedna z klientek i nyní dostává pro štěstí na nový rok od svých blízkých kominíčka z čokolády. A ač je náruživá milovnice sladkého, tuhle čokoládku si nikdy nesní. Pěkně si ji uchová, aby jí přinášela štěstí po celý další rok.

Podkova, kominíček, prasátko či čtyřlístek platí za symboly štěstí již od nepaměti. Právě proto tak často zdobí novoroční blahopřání. Ale odkud se vzalo jejich spojení se štěstím? Abychom tomu přišli na kloub, vzali jsme si na pomoc chytré knihy a zjistili jsme, že …

…nalezení podkovy a jetelového čtyřlístku vždy platilo za štěstí. Asi proto, že kůň, neztrácel podkovu každý den, a pro jetel jsou charakteristické zase lístky třílaločné. Na určení podkovy za šťastný předmět měla zřejmě vliv i stará víra v magickou moc železa. A jetel, ten patřil už od nepaměti mezi posvátné rostliny Keltů. Do své symboliky ho pak přijalo i křesťanství, které jeho prostřednictvím naznačuje trojjedinost Boha ve svaté Trojici.

Prase sice bylo považováno v nejednom náboženství za zvíře nečisté, ale pro Slovany bylo symbolem bohatství, plodnosti a šťastného života. Dokonce platila pověra, že potkat se s prasetem i v běžném dni může přinést člověku štěstí. Proto se i na nový rok jedlo vepřové maso, aby se drželo štěstí doma.

A obdobné vysvětlení najdeme i pro novoroční kominíčky. Kominíci, kteří již od středověku pečovali o komíny ve městech a později i na venkově, zajišťovali svou činností bezpečnost domácností před ohněm. Původně měli i roli hasičů, díky čemuž byli povýšeni do symbolů štěstí. Dodnes jsou známé pověry, že potkat kominíka znamená pro člověka štěstí, zvlášť když si z něj prstem setře saze. A kdo se při setkání s ním chytí za knoflík, tomu by se mělo splnit, co si právě přeje.

Podkovičku na cestě vám všem srdečně přeje Bc. Jana Žďárská, ergoterapeutka

Darujte šanci
na důstojné stáří