Kolik stojí péče

 • Ubytování a strava - 380 Kč/den (cca 11.560 Kč/měsíc)
  Cena zahrnuje ubytování včetně úklidu a praní prádla a stravu 3x denně (v případě diety je strava přizpůsobena potřebám klienta).
  Hradí klient dle zákona o sociálních službách.
   
 • Příspěvek na péči
  Dávka je vyplácena prostřednictvím Úřadu práce na základě žádosti. Její výše je podmíněna mírou závislosti daného klienta na péči druhé osoby. Tato částka náleží dle zákona o sociálních službách poskytovateli sociální péče. Je určen na zajištění 24-hodinové péče a nelze z ní hradit žádné další náklady spojené s pobytem v domově.

  Platby od klienta, Úřadu práce a zdravotních pojišťoven činí cca 27% z celkových nákladů.

 • Sue Ryder se aktivně snaží získat finanční zdroje na kvalitní péči účastí v grantových řízeních (MPSV, Magistrát hl. města Prahy, Nadační fond Abakus, MČ Praha 4 a další).

  Celkově je tak z grantových řízení financováno cca 45% z celkových nákladů.

 • Pro fungování Sue Ryder jsou nepostradatelné dary individuálů a firem, příjmy z benefičních akcí a také z vlastních obchodních aktivit - péči pomáhají financovat tržby ze sedmi dobročinných obchodů Sue Ryder, z pronájmů a restaurace.
   
 • Je obvyklé, že na pokrytí nákladů se svým darem podílejí i rodiny klientů.
  Pro udržení současné kvality poskytování služeb a individuálního přístupu ke klientům vítáme každou finanční spoluúčast ze strany klienta nebo jeho rodiny formou měsíčního finančního daru.
  Výše daru je komunikována při individuálním jednání - není fixní a záleží zcela na domluvě a možnostech rodiny.  

  Příjmy od individuálních a firemních dárců a z vlastních obchodních aktivit pomáhají vykrýt ztrátu ve výši cca 28%.

Poskytujeme vysoce individuální péči zaměřenou na konkrétní potřeby každého seniora. Zajistit tento způsob péče je finančně náročné - skutečné měsíční náklady na lůžko v domově pro seniory Sue Ryder činí cca 70.000 Kč.


Výše popsaný systém financování vychází z údajů pro rok 2021.

 

Darujte šanci
na důstojné stáří