Žádost o pobyt

Co je třeba udělat, pokud máte zájem o dlouhodobý pobyt v domově pro seniory Sue Ryder?

 1. Vyplňte žádost o dlouhodobý pobyt, která je k dispozici u sociální pracovnice domova nebo ke stáhnutí zde:

    Žádost o pobyt (Excel)          Žádost o pobyt (Pdf)

  Před vyplněním žádosti doporučujeme kontaktovat sociální pracovnici k získání podrobnějších informací o životě u nás v domově a o průběhu služby.

 2. Klára Buttová (Mlýnková)
  vedoucí sociální pracovnice
  Mobil: +420 775 977 309
  E-mail: socialni@sue-ryder.cz

  Žádost, stejně jako následně smlouvu o poskytování sociální služby a související dokumenty, musí podepisovat přímo žadatel, který tím vyjadřuje svou svobodnou vůli a své svobodné a vědomé rozhodnutí k tomuto kroku. Nepodepsanou žádost k projednání nepřijímáme.
   
 3. Zažádejte si o aktuální lékařskou zprávu.
  K tomu, abychom mohli co nejlépe posoudit, zda podmínky našeho zařízení naplní potřeby vyplývající z Vašeho zdravotního stavu, potřebujeme, aby byla k žádosti přiložena aktuální lékařská zpráva.
  Ideální formou je propouštěcí zpráva z nemocnice, popř. souhrnná zpráva od Vašeho praktického lékaře, popisující i kognitivní funkce a projevy člověka.
   
 4. Vyplněnou žádost odevzdejte naší sociální pracovnici osobně v kontaktních hodinách, do schránky u jejích dveří, poštou nebo e-mailem. Po obdržení vyplněné žádosti kontroluje sociální pracovnice její úplnost, popř. žádá zájemce nebo jeho rodinu o podání doplňujících informací.
   
 5. Po odevzdání se bude žádostí zabývat komise Sue Ryder. Její členové jsou: výkonná ředitelka Sue Ryder, vedoucí domova pro seniory, vedoucí sociální pracovnice, vedoucí sestra a vedoucí přímé péče.

  Sociální komise přihlíží při posuzování žádosti k sociální situaci žadatele, jeho zdravotnímu stavu, k míře potřeby péče, volné kapacitě domova pro seniory, k možnosti uspokojení jeho potřeb v domově pro seniory, apod.

  Do 1 měsíce od podání žádosti se Vám ozveme - dopisem nebo e-mailem a informujeme Vás o výsledku jednání komise. 

 

Darujte šanci
na důstojné stáří