Žádost o pobyt

Co je třeba udělat, pokud máte zájem o dlouhodobý pobyt v domově pro seniory Sue Ryder?

 1. Vyplňte žádost o dlouhodobý pobyt, která je k dispozici u sociálního pracovníka domova nebo ke stáhnutí zde:

    Žádost o pobyt (Excel)          Žádost o pobyt (Pdf)

  Před vyplněním žádosti doporučujeme kontaktovat sociálního pracovníka k získání podrobnějších informací o životě u nás v domově a o průběhu služby. 

 2. Telefonní linka je k dispozici v úterý a čtvrtek v čase 10:00-16:00. 
  Linka funguje pouze v uvedeném čase, na hovory obdržené mimo uvedenou dobu z kapacitních důvodů nejsme schopni volat zpět. Ostatní dotazy, prosíme, směřujte e-mailem. 
  Osobní schůzky a prohlídky domova si, prosíme, sjednávejte předem telefonicky či e-mailem.
   
 3. Bc. Lenka Burianová (Řezáčová)
  příjem žádostí o pobyt
  Mobil: +420 775 977 309 
  E-mail: socialni@sue-ryder.cz

  Žádost, stejně jako následně smlouvu o poskytování sociální služby a související dokumenty, musí podepisovat přímo žadatel, který tím vyjadřuje svou svobodnou vůli a své svobodné a vědomé rozhodnutí k tomuto kroku. Nepodepsanou žádost k projednání nepřijímáme.
   
 4. Zažádejte si o aktuální lékařskou zprávu.
  K tomu, abychom mohli co nejlépe posoudit, zda podmínky našeho zařízení naplní potřeby vyplývající z Vašeho zdravotního stavu, potřebujeme, aby byla k žádosti přiložena aktuální lékařská zpráva.
  Ideální formou je propouštěcí zpráva z nemocnice, popř. souhrnná zpráva od Vašeho praktického lékaře, popisující i kognitivní funkce a projevy člověka.
   
 5. Vyplněnou žádost odevzdejte našemu sociálnímu pracovníkovi osobně v kontaktních hodinách, do schránky u jejích dveří, poštou nebo e-mailem. Po obdržení vyplněné žádosti kontroluje sociální pracovník její úplnost, popř. žádá zájemce nebo jeho rodinu o podání doplňujících informací.
   
 6. Po odevzdání se bude žádostí zabývat komise Sue Ryder. Její členové jsou: manažerka domova pro seniory, vedoucí sociální práce, vedoucí přímé obslužné péče, vedoucí zdravotní péče a sociální pracovník.

  Sociální komise přihlíží při posuzování žádosti k sociální situaci žadatele, jeho zdravotnímu stavu, k míře potřeby péče, volné kapacitě domova pro seniory, k možnosti uspokojení jeho potřeb v domově pro seniory, apod.

  Do 1 měsíce od podání žádosti se Vám ozveme - dopisem nebo e-mailem a informujeme Vás o výsledku jednání komise. 

Detailnější informace pro zájemce o službu Domova pro seniory Sue Ryder - ke stáhnutí v pdf.

 

Darujte šanci
na důstojné stáří