Babí léto v Domově Sue Ryder

Podzim už zaklepal na dveře, dny se pomalu krátí a sluneční paprsky se občas musí po ránu prodírat mlhou…To je ten pravý čas, kdy se třeba se s létem rozloučit a pořádně to oslavit. U nás v Domově Sue Ryder tak činíme každý rok a slavnost „Loučení s létem“ si všichni parádně užijeme, jak poznáte i z fotografií.

Možná se ptáte, jak vlastně vznikl již tradiční název „babí léto“? Podle lidových pověstí bylo možno v tomto období pozorovat volně se vznášející pavučiny drobných pavouků, které v minulosti lidem připomínaly šedé vlasy babiček – odtud tedy pramení název „babí léto“. Babí léto je často zmiňováno v lidových tradicích a pranostikách.

„Je-li ve vzduchu mnoho babího léta, bude dlouho jasné počasí“

„Jsou-li prvé dny babího léta jasné, nastane teplý podzimek“

„Koho se babí léto ve svém letu dotkne, bude šťastný“

„Vznášející se pavučiny babího léta – poslední pozdrav léta“

„Divoké husy na odletu, konec i babímu létu“

Příjemné babí léto všem přeje Jana Žďárská, ergoterapeutka Domova Sue Ryder

Darujte šanci
na důstojné stáří