Doma jsme měly napečeno, zase to zkoušíme …

Paní Eliška Veselá patří mezi naše nejlepší pekařky. Každou středu se schází společně s dalšími klientkami Domova Sue Ryder v prostorách Denního centra při společném dopoledním pečení. Má velmi ráda děti, již v mládí se ráda starala o své sourozence a celý život pracovala jako učitelka v mateřské školce. Pro paní Elišku bylo pečení jejím koníčkem, bavilo ji a naplňovalo.

Klientky pracují ve dvou skupinách, podle svých možností se zapojují do činnosti a spolupracují mezi sebou. Pro každou skupinu vybírá ergoterapeutka některý z  receptů. Při jejich výběru se snažíme využívat sezónního ovoce, abychom u klientek stále podporovaly orientaci v čase. Podle možností jednotlivých skupin činnost adaptujeme či stupňujeme (např. můžeme připravit/nepřipravit náčiní či ingredience, přečíst/nepřečíst postup pečení apod.) Vůni ovoce, použitých ingrediencí či koření používáme i pro smyslovou stimulaci. Do průběhu přípravy moučníku nenásilně začleňujeme také prvky reminiscence a biografie – klientky vzpomínají na dobu, kdy samy pekly dobroty pro své blízké či rodinu.

Na moučnících si následně pekařky i ostatní klienti pochutnají v průběhu odpolední kavárničky či kulturního odpoledne.  

Pečení našich babiček můžete nyní také podpořit na portálu Modrý život. A díky letní soutěži zde můžeme získat podporu až 25% navýšení naší vybrané částky! Děkujeme!

Jana Žďárská

Ergoterapeutka

Darujte šanci
na důstojné stáří