Dušičky...

"V dušičkový večer rozžehneme svíčky, modlíme se tiše při nich za dušičky…"
Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici a zapálení svíčky je symbolickým aktem, vztaženým k vzpomínce a věčnému životu. „Vzpomínáme na naše blízké a v duchu se ptáme, jaké svědectví nám zanechali.“

Lidé cestují do míst, kde mají své kořeny, navštěvují rodinné hroby a vzpomínají na své blízké. V tento den se snažíme našim blízkým přiblížit i tím, že na jejich hroby přinášíme květiny a svíce - symbol života. V minulosti se v tuto dobu peklo také zvláštní pečivo zvané „dušičky“. Dušičkové rohlíky byla většinou velké a nadívané povidly, tvarohem nebo mákem.

Svátek Dušiček jsme si připomenuli i u nás v Domově Sue Ryder. Pro tuto příležitost si naši klienti sami vyrobili a pěkně ozdobili tradiční svícny. Poté jsme se všichni společně sešli v místní kapli a s paní farářkou zavzpomínali na naše blízké, kteří již nemohou být mezi námi.

Bc. Jana Žďárská, ergoterapeutka

SDC10654

Darujte šanci
na důstojné stáří