Informace o organizaci návštěv v  domově pro seniory Sue Ryder - aktualizace k 1. září 2021

 1. Návštěvy mohou probíhat každý den v čase 13.30 - 18.00 hod., pokud není z provozních důvodů určeno jinak.
 2. Návštěvníci se předem nenahlašují sociálnímu pracovníkovi, není omezen počet návštěv za den/ke klientovi.
 3. Návštěva může proběhnout pouze po předchozím testování, po absolvovaném očkování nebo ve 180ti denní lhůtě po prodělání Covid. Je proto nutné se při příchodu na vrátnici prokázat:
  • negativním výsledkem antigenního POC testu ne starším než 72 hodin nebo
  • negativním výsledkem PCR testu ne starším než 7 dnů nebo
  • čestným prohlášením o negativním výsledku na základě provedení samotestu ne starším než 72 hodin nebo
  • v případě dětí čestným prohlášením rodičů, že dítě mělo negativní výsledek testu, ne starší než 72 hodin nebo
  • potvrzením od lékaře o prodělání nemoci Covid, příp. doklad o izolaci nařízený hygienickou stanicí (do 180 dnů od prvního prokázaného POC/PCR) nebo
  • absolvovaným očkováním proti Covid (2 týdny od ukončeného očkování).

PRŮBĚH NÁVŠTĚVY

 1. Návštěvník hlásí svůj příchod na vrátnici.
 2. Pracovník vrátnice kontroluje, zda návštěvník má potvrzení o negativním výsledku PCR testu (platnost 7 dní), antigenním testu (platnost 72hodin), čestné prohlášení o samotestování, či potvrzení o očkování, či prodělání Covid do 180dnů. Bez potvrzení/prohlášení není možné návštěvníka vpustit na návštěvu
 3. Návštěvníkovi je změřena teplota a zapíše čas svého příchodu do Knihy příchodů a odchodů, vydezinfikuje si ruce
 4. Na vrátnici rovněž obdrží respirátor, rukavice, je označen štítkem „návštěva“.
 5. Respirátor má návštěvník nasazený po celou dobu návštěvy v celém areálu Sue Ryder.
 6. Návštěvník od vrátnice směřuje na oddělení, kde se nahlásí na příslušné sesterně
 7. Místo konání návštěvy není omezeno, může probíhat nově i na oddělení a pokojích klientů, avšak doporučujeme spíše využít venkovní a veřejné prostory (Zahrada, nádvoří, Galerie, terasa)
 8. Při odchodu se návštěvník nahlásí na vrátnici a zapíše čas svého odchodu do Knihy příchodů a odchodů
 9. Pokud návštěvník nedodržuje nastavená opatření (především nošení respirátoru), je možné ho bez prodlení vykázat z areálu.

Darujte šanci
na důstojné stáří