Informace o organizaci návštěv v  domově pro seniory Sue Ryder

Vláda ČR svým usnesením ze dne 30. listopadu 2020 č. 1264 stanovila mj. výjimku ze zákazu pro návštěvy klientů v sociální službě domov pro seniory. Ministerstvo práce vydalo metodický pokyn k uvedení této výjimky do praxe, vč. pokynu poskytovatelům služeb informovat o konkrétních podmínkách návštěv v jednotlivých službách.


Návštěvy v domově pro seniory Sue Ryder jsou opět možné od středy 10. února 2021, a to denně v době od 14:00 do 15:00, vč. víkendů a svátků pouze po předchozím nahlášení. Návštěvu je třeba nahlásit minimálně den předem. Z organizačních důvodů je celkový počet návštěv omezen na 8 denně (max. 2 dospělé osoby ke klientovi - tedy max. 16 osob). Návštěvy probíhají mimo pokoje klientů na předem určených místech. 

Podrobnější instrukce k nahlašování návštěv obdržely kontaktní osoby od sociálních pracovníků e-mailem.Podmínkou pro uskutečnění návštěvy je potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na COVID-19 (POC) ne starší 48mi hodin, případně PCR testu ne starší 5ti dnů. Doporučujeme test absolvovat přímo v Sue Ryder v den konání návštěvy, případně v poslední pracovní den před návštěvou (např. v pátek před návštěvou v sobotu či neděli). Testování antigenními testy POC bude probíhat přímo v prostorách Sue Ryder každý pracovní den v době od 13:30 do 14:00. 
Pokud máte návštěvu nahlášenou na víkend, dostavte se na test v pátek ve 13:00. 

Návštěva je povinna po celou dobu návštěvy používat ochranné pomůcky (respirátor, rukavice, ochranný plášť). Sada pomůcek v hodnotě 100 Kč bude návštěvám vydávána přímo na místě. Vyúčtování spotřebovaných pomůcek bude návštěvníkům zasláno vždy na konci kalendářního měsíce s instrukcí pro bezhotovostní platbu.  

Děkujeme všem návštěvníkům za trpělivost a spolupráci při dodržování preventivních opatření. 

Těšíme se na Vás. 

Matěj Lejsal 

Darujte šanci
na důstojné stáří