Když se řekne „Splněný sen…“

„Splněný sen“ – slova, která evokují radost a štěstí ze života. Ale takové pocity nemusí klienti běžně v domovech seniorů zažívat. Aby se tato situace zlepšila, je dobré pohlížet na jednotlivé klienty jako na lidi s osobitým životním příběhem.

Individualizovaný přístup k člověku jako k  osobnosti má v péči o seniory své opodstatnění. Vnímáme, že nyní nesoběstačný klient, se kterým pracujeme, vychoval děti, pracoval a smysluplně žil. Jeho život provázely zvyky, rituály a oblíbené aktivity, které mu pomáhaly zachovat si životní optimismus. Znalost životního příběhu klienta usnadňuje pečujícímu personálu pokračovat v těchto aktivitách i nadále a s jejich pomocí klienta pozitivně motivovat.

Takovou oblíbenou aktivitou byla u naší klientky Alžběty rodná řeč – maďarština. Ruku na srdce – kdo z nás umí maďarsky…? Musíme si přiznat, že znalost maďarštiny není zase až tak běžná. O to více nás potěšilo zjištění, že jedna z našich praktikantek je původem maďarské národnosti. Rozhodly jsme se, že bychom společně paní Alžbětu navštívily, aby si klientka mohla oprášit svůj rodný maďarský jazyk. Setkání proběhlo v přívětivém duchu a já jsem jen zpovzdálí okouzleně naslouchala ohnivému maďarskému dialektu. Skutečně už dlouho jsem paní Alžbětu neslyšela tak skvostně artikulovat a od srdce se smát… Díky této intervenci byla klientka i po zbytek dne optimisticky naladěna, což pozitivně ovlivnilo i její současný stav. V tomto případě se nám díky znalosti životního příběhu skutečně podařilo splnit klientce její velký sen…

Bc. Jana Žďárská, ergoterapeutka

Darujte šanci
na důstojné stáří