Konference o psychobiografickém modelu péče v České republice

Na pražském Magistrátu hl. m. Prahy se dne 19. května 2014 díky Asociaci Palma uskutečnila konference s názvem: Biografie - Sexualita - Demence. Zástupci našeho Domova se jí zúčastnili také.

Informace tohoto typu jsou pro nás důležité, protože v současné době zavádíme psychobiografický model (PBM) péče do našeho zařízení. V tuto chvíli aktuálně dokončujeme školení: Aktivizace seniorů s využitím prvků biografie.

V dopoledním bloku měl přednášku zakladatel tohoto směru profesor Erwin Böhm. Díky němu jsme získali nový úhel pohledu na život seniorů v souvislosti se sexualitou a chováním seniorů. Zaznamenali jsme také zkušenost z rakouské terénní služby, která pracuje s modelem PBM.

V odpoledním bloku jsme slyšeli zkušenosti z českých domovů pro seniory, které stejně jako náš Domov proškolují své zaměstnance v práci s Biografií a pracují tak na změně systému péče. My jsme tak mohli porovnat naše zkušenosti s jejich příspěvky.

Na závěr celé konference se i náš Domov prezentoval přednáškou "Cestou projektu k certifikaci PBM" a podělil se o své zkušenosti s ostatními. Zde jsem také poděkovala všem účastníkům školení v našem Domově za jejich nasazení, aktivitu i snahu při téměř půlroční práci na tomto projektu.

Michaela Hronová

Staniční sestra

Darujte šanci
na důstojné stáří