Lidé Sue Ryder: Kateřina Holmanová, vedoucí rehabilitace

Katka je svoji odborností fyzioterapeutka, v Sue Ryder pracuje jako vedoucí rehabilitace a v současné době také zastupuje vedoucí ergoterapie. Je velmi aktivně založený člověk, ke sportu a pohybu má pozitivní a zdravý přístup, ať už v pracovním nebo osobním životě. Soukromě se věnuje fitness i na závodní úrovni, zdravý životní styl je její každodenní součástí.

„Ke stáří se snažím přistupovat s respektem. Proces stárnutí vnímám jako dlouhou cestu, na které člověk svou osobnost posouvá na vyšší úrovně, na jejím konci je pak člověk plný poznání a zkušeností, “ říká Katka.

Svoji roli v péči o seniory vnímá jako velmi potřebnou. „Pohyb je to, co se snažíme neustále zlepšovat nebo udržovat na co nejvyšším stupni. Můj tým je tady od toho, aby prováděl kroky vedoucí ke zlepšení pohybových schopností, podpoře soběstačnosti, úlevě od bolesti nebo jen ke zlepšení momentální nálady. Už od začátku dne jsme u toho.“

Provádějí dopomoci s přesuny klientů, polohování, doprovody na oběd, zkrátka pomáhají v pohybových denních úkonech. Individuální rehabilitaci považuje Katka za významnou součást jejich práce, která není v jiných zařízeních v takové míře běžná. Rehabilitační pracovníci se věnují konkrétnímu pohybovému problému nebo bolesti daného klienta.

„Jako nejnáročnější na své práci vidím poznání a přijmutí toho faktu, že ne vždy jde vrátit křehkého člověka s pohybovou dysfunkcí do stavu plného zdraví. Ale vždy se o to pokusíme. A co považuji za nejzábavnější? Jsou to chvíle, kdy s klientem rehabilituji a otevře se mi se svými životními zážitky, které mi s humorem sděluje. Rehabilitace se pak vlastně stává terapií i pro mě.“  

Zeptali jsme se Katky, co je její motivací vykonávat její práci: „Nic. Pokud člověk chce opravdu něco dělat a má z toho radost, motivaci nepotřebuje. Tu hodnotu z toho jednoduše cítí.“

Přečíst si také můžete vyprávění naší fyzioterapeutky Andrey o tom, jak vypadá skupinové cvičení.

 

Darujte šanci
na důstojné stáří