Lidé Sue Ryder: Matěj Nekonečný - vedoucí pečovatel

„Díky seniorům se stáří nebojím. Vím, co mohu očekávat, ale také vím, co vše mohu ovlivnit.“

Matěj pracuje v sociálních službách v různých pracovních i vedoucích pozicích již 12 let. V Sue Ryder vykonává pozici vedoucího oddělení C. Svůj volný  čas rád tráví se svými nejbližšími. Navštěvuje přírodu a věnuje se tvůrčí, zejména pak výtvarné tvorbě.

„Pozice vedoucího pečovatele mi přináší možnost realizovat své představy o tom, jak si myslím, že vypadá podpora důstojného stáří. S pomocí svých kolegů je mohu uvádět do praxe. Vedoucí pozice není o funkci, ale o míře zodpovědnosti,“ říká Matěj.

Domnívám se, že nejdůležitější pro seniory je pochopení, protože vše ostatní už prožili.

Na otázku, jaký je pro něho nejlepší pečovatel, odpověděl: „Myslím, že není nejlepší ani nejhorší nebo vzdělaný či nevzdělaný, o tom to není. Důležité je jeho vlastní prožívání a zralost. Pokud prožil vzestup a pád, smích i bolest, moc i bezmoc, společenství i samotu, tak se naučil jazyku života. Rozumí pak velice dobře seniorům, co právě individuálně řeší, co potřebují, a to pouhým pohledem bez užití slov. Není žádnou vzácností, že se právě tito výjimeční lidé v pomáhajících profesí objevují a seberealizují. Pro pečující tým i seniory jsou doslova cenným pokladem. Pečovatel se stává pečovatelem nejen na základě vzdělání, pověření, zažité praxe a vlastního nastavení. Ale zejména ve chvíli, kdy si uvědomí, že právě on může být klientovi důvěrníkem, jeho prodlouženou rukou a rozšířeným vědomím.“

Zeptali jsme se Matěje, jaká je pro něj další konkrétní motivace vykonávat tuto práci: „Díky pozorováním životních příběhů našich seniorů se více přibližuji chápání života. Skrze tyto sdílené zkušenosti mohu leccos pochopit a lecčemu se naučit bez nutnosti vlastního prožití, což mě neustále posouvá dál. Často se hovoří o tom, jak je práce v sociálních službách finančně podhodnocená, ale méně se mluví o tom, kolik nám dává životních bonusů v podobě poznání a praktických rad.

A co vám Matěj vzkazuje? „Až vám stáří zaklepe na dveře, nelekněte se, ale ani nepřiznejte věk… Přeji všem krásný podzim života!“

Darujte šanci
na důstojné stáří