Mezigenerační setkávání v Domově

Mezi námi, povídej - projekt, který podporuje pravidelná setkávání lidí různých generací. Potkat se, pomoci nejmladším i těm nejstarším porozumět si a společně objevovat své zajímavé světy. Učit děti úctě ke stáří či naopak předat něco z jejich energie a živelnosti těm starším. V dubnu již potřetí přivítají naši senioři v rámci tohoto projektu děti ze „sousedské“ Mateřské školy Mendíků.

Na prvním setkání měly děti pro babičky připraveno pásmo písniček, které zazpívaly za klavírního doprovodu paní učitelky. Tímto milým překvapením se rozplynuly i poslední zbytky obav a následovalo společné povídání o knížkách. Při něm klientky Domova dětem vyprávěly, jaké knížky četly jako malé. Nakonec se všichni shodli, že mají stejně nejraději pohádku O Popelce.
Přes knížky se děti dostaly ke staré gramofonové desce s Ferdou Mravencem. Na otázku, co to je, většina dětí nevěděla, a jedna odpověď zněla „velké černé DVD“. Následně ergoterapeutka na žádost všech pustila na starém kličkovém gramofonu kousek hudební desky, což byl pro děti teprve zážitek, protože hudba byla hlasitá, špatně slyšitelná a opravdu z dávných let. Děti chtěly zpívat, a tak si s nimi dobrovolnice Andulka zazpívala písničku Včelích medvídků, která sklidila velký ohlas.

Na dalším setkání společně přivítali jaro, malovali a vystřihovali, děti si připravily povídání z knížky Český rok od jara do podzimu, které obě strany dostaly darem od Mezi námi, o.p.s.

Jaké bude příště a co nového si otevřou sobě navzájem, na to se „mezi námi“ už moc těšíme.

Pavla Bajerová

(Více informací o projektu: www.mezi-nami.cz)

 

Darujte šanci
na důstojné stáří