Mezigenerační setkávání v Domově Sue Ryder

Ze svého dětství si pamatujeme na to, jak rádi jsme pobývali ve společnosti našich prarodičů – dědečků a babiček. A nebylo to jenom proto, že nám dovolili více než rodiče. Jejich přívětivá společnost pro nás měla určité kouzlo, představovali pro nás vzdálený a neznámý svět.

Pro nás v Domově Sue Ryder je zachování setkávání generací velmi důležité a proto jej podporujeme. V rámci projektu „Mezi námi“ probíhají v Domově Sue Ryder pravidelná setkávání našich klientů a dětí ze spřátelených školek Bambino a Mendíci. Všichni se společně sesedneme k velikému stolu a tvoříme zajímavé výrobky, naposledy nádherné papírové slunečnice. A jak si děti s babičkami a dědečky rozuměly můžete posoudit z přiložených fotografií.

Jana Žďárská, ergoterapeutka

Darujte šanci
na důstojné stáří