Mikulášské setkání 2014

Čas adventní je příležitostí pro klienty, jejich blízké a pracovníky osobní asistence ke společnému setkání a naladění se na vánoční atmosféru. Je to možnost jak vyměnit několik milých slov, zastavit se na chvíli v pracovním a předvánočním shonu a užít si drobných dárků a občerstvení.

5. prosince odpoledne byl pro účastníky setkání připraven slavnostně prostřený stůl v internetové kavárně Domova Sue Ryder.  Zásluhou našich sponzorů z Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci a Vánočního bazaru v Mokré čtvrti, si účastníci mohli užívat dobrot, které pro ně nakoupili pracovníci osobní asistence.

Ve vzduchu se mísila vůně koláčků, chlebíčků, slaných pochoutek, teplých i studených nápojů. Setkání vyvrcholilo návštěvou  „ nebeských a pekelných mocností,“ tedy Svatým Mikulášem a jeho věrným doprovodem andělem a čertem.
Pro Svatého Mikuláše zazněly písničky, básničky a říkadla nejen z Čech, ale i ze zahraničí.
Každý  pak byl za svou snahu odměněn dárkovým balíčkem.

Lucie Růžičková, metodička osobní asistence

Darujte šanci
na důstojné stáří