Mým světem byl především svět dětí…

„Čím více dětí, tím lépe, mezi nimi se cítím vždycky dobře!“ To bylo motto naší klientky paní Marie Plášilové, která zasvětila svůj život i profesionální kariéru především dětem. Jako vychovatelka se dětem věnovala již od mládí a v její vychovatelské kariéře ji provázela ta nejlepší doporučení. Paní Marie byla klientkou Domova Sue Ryder od srpna 2014. Ačkoliv s námi v Domově pobyla jen krátce, dovolte nám krátkou vzpomínku na tuto milou a laskavou ženu.

Jednou z oblíbených aktivit v Sue Ryder je pravidelné setkávání dětí a seniorů. Naši klienti tak mají možnost setkat se s dětmi ze spřátelených mateřských školek. Děti se na „babičky a dědečky“ moc těší, přiženou se jako velká voda a rozvíří tak poklidné prostředí našeho Domova. Rozesmátí rarášci vykouzlí seniorům úsměv na rtech a ohníčky v očích. Naši klienti se tak na pár chvil přenesou zpět do svých dětských let … Podělí se o své vzpomínky a předávají dětem příběhy z doby, kdy byli sami dětmi. Děti se tak nenásilnou formou učí úctě a respektu ke stáří. Časem pak budou podobné zkušenosti předávat svým potomkům a koloběh úcty k životu zůstane zachován.

Paní Marie Plášilová se na dětské návštěvníky vždycky velmi těšila. Mezi dětmi se cítila jako ryba ve vodě, a to doslova. Pocházela z početné rodiny, v domácnosti byla nejstarší a pečovala o své další sourozence. Že to paní Marie s dětmi umí – to se dalo poznat už na první pohled, protože děti spontánně vyhledávaly její přítomnost. Paní Marie dokázala s každým z nich mile promluvit. Vyprávěli si společně, jaké mají oblíbené knihy, jaké oblečení nosili do školy a co je ve škole bavilo za předměty. Když paní Marie dětem vyprávěla, jak docházela denně v dešti, sněhu či slunečním žáru 3km do školy, a pak zase zpět, děti ani nedutaly. A do měšťanky dokonce kilometrů sedm.

Na paní Marii jsme společně zavzpomínali i s pečovatelem Petrem, který byl zároveň i její klíčový pracovník. „Při vzpomínce na paní Marii si budu pamatovat, jak mne vítala s vlídným úsměvem, kdykoliv jsem při nástupu do služby poprvé vstoupil do jejího pokoje. Moc se mi taky líbila její snaha o maximální soběstačnost, a to, jak dbala o svůj zevnějšek. Velmi pečlivě se upravovala, dokud nebyla s výsledkem spokojená. Paní Marie byla se svou přívětivou povahou takovým naším sluníčkem“.

Jana Žďárská - ergoterapeutka, Petr Sládek - pečovatel


Darujte šanci
na důstojné stáří