Představujeme osobní asistenci

Víte, co to je osobní asistence? Je to terénní sociální služba, jejíž pracovníci, osobní asistenti, docházejí za klienty do domácností. Díky této službě mohou klienti zůstat ve svém přirozeném prostředí, v místě, kde to důvěrně znají, mají zde své vzpomínky, osobní věci, přátelé a jistotu známého místa.

Sue Ryder poskytuje osobní asistenci klientům od 65 let věku, žijícím na území Prahy, od pondělí až do neděle, včetně státních svátků  v čase od 7. do 20. hodiny. „Každý z nás má jinou motivaci, pro výkon tohoto povolání, jedno nás však spojuje. Je to empatie a pokora, s kterou do této profese vstupujeme. Každý klient má jiný životní příběh, zážitky, prohry i vítězství a pro nás je čest vstoupit do života lidem, kterým můžeme pomoci při zvládání běžných úkonů a současně se od nich učit a vnímat svět z jiného pohledu“, říká Jitka Rychtaříková, která vede osobní asistenty. Asistenti se v průběhu celého roku vzdělávají, dochází pravidelně na supervize, absolvují porady a konzultace, díky tomu tvoříme tým opravdových profesionálů.

Délka, čas i náplň služby je vždy domlouvána s klientem, případně s rodinou klienta individuálně dle přání klienta a aktuální dostupné kapacity služby. Více jak třetina našich klientů trpí nějakou formou demence v různém stádiu a polovina klientů má problémy s mobilitou, i to je důvodem, proč je pro ně tak důležité zůstat ve známém prostředí.
Člověk, který začíná mít problém s prostorovou orientací se cítí v novém prostředí ztracený, stejně jako člověk, který se hůře pohybuje a nezná cestu do obchodu, která vede přes co nejméně barier.

Darujte šanci
na důstojné stáří