Proměna pana Karla

Pan Karel byl vždy tak trochu uzavřený. Když přišel do Sue Ryder, trávil velkou část dne ve svém pokoji, neměl zájem o lidi ve svém okolí, nezajímal se o žádné aktivity. Ale přesto minulý týden plakal dojetím na své oslavě narozenin, obklopen dalšími klienty Sue Ryder, pečovateli a gratulanty. Proč taková změna? Co je příčinou této změny? Práce dvou Pavlín – asistentek ergoterapie a rehabilitace.

Každý druhý den si chodí Pavlína z ergoterapie za panem Karlem popovídat. V atmosféře důvěry a pozornosti pan Karel vzpomíná na lidi, které během svého života poznal, na zajímavé události, které zažil, na místa, která navštívil, znovu prožívá šťastné události a příjemné zážitky.

V rámci rehabilitačního cvičení má příležitost si povídat s panem Karlem i druhá Pavlína. Obě využívají tzv. reminiscenční terapii (práci se vzpomínkami), tedy rozhovor se seniorem o jeho dřívějším životě a zážitcích, který pomáhá zlepšovat duševní pohodu, komunikaci s okolím a celkově přispívá i ke zlepšování schopností potřebných ke každodennímu životu. Terapie založená na vzpomínkách pomáhá zpětně i dalším pracovníkům v péči lépe pochopit chování seniora a jeho osobitých potřeb.

Díky individuální podpoře, vztahu, založenému na důvěře a vnímavosti obou našich kolegyň, se pan Karel již neváhá zapojit do probíhajících aktivit, nebo si na vozíčku zajede na oběd do společné jídelny a nezůstává sám ve svém pokoji. Dobrý duševní stav zabraňuje u seniorů častému upadání do nebezpečné deprese a apatie. I proto je „práce se vzpomínkami“ jako aktivizační cvičení nesmírně důležitou terapeutickou metodou, která pomáhá zkvalitňovat život seniorů a udržovat jejich zájem o sebe a své okolí.

Více fotografií z oslavy narozenin

Darujte šanci
na důstojné stáří