První jarní den…

Jaro, které jsme s klienty u nás v Domově Sue Ryder tak toužebně vyhlíželi už několik dlouhých týdnů, se konečně ohlásilo. Podle kalendáře začíná jarní rovnodenností, kdy jsou noc i den stejně dlouhé. Poté se začne noc krátit a my se budeme těšit na dlouhé dny s příjemnými večery. A protože velká část našich klientů ještě zažila jaro a s ním spojené jarní polní práce u svých rodičů či prarodičů, spojili jsme oslavy prvního jarního dne právě s vyprávěním o jarní setbě.   

Dříve byla setba v tradičním hospodářství významným obřadem. Rozsévač rozséval obilí z plachty přehozené přes ruku. Říkalo se, že dobře a v pravý čas zaseté semeno je základem dobré úrody. Po osetí se pole různými způsoby chránila, například pruty kočiček, zelenými ratolestmi nebo kouskem mazance.

Jako ochrana proti ptákům platilo, že při setí nesměl sedlák jíst ani mluvit a pod jazykem držel tři zrnka, která pak rozsévač vyplivl jako úlitbu ptákům, aby ostatní zrno nechali na pokoji. Magický účinek se také připisoval zamčenému zámku, který hospodář hodil do pole, a tím se zamkly i zobáky ptákům.

Pro výnosy všech plodin bylo prospěšné, když si ženy lehaly do brázd nebo se válely v osetém poli. Při setí lnu a konopí však musely vysoko vyskakovat, aby vyrostly vysoké rostliny a jejich stonky měly dlouhá vlákna.

Z fotografií rozpoznáte, že i když jsme zrovna neseli obilí, první jarní den jsme si patřičně užili.

Bc. Jana Žďárská, ergoterapeutka Domova Sue Ryder

DSC_0108

Darujte šanci
na důstojné stáří