Soutěž "Polabská vrba"

Před časem k nám do Domova doputovala zajímavá pozvánka na účast v literární soutěži Polabská vrba, kterou vyhlásila Knihovna Eduarda Petišky v Brandýse nad Labem.

Všichni senioři z blízkého i dalekého okolí měli možnost zaslat svůj případný literární výtvor ať už na volné téma či na téma "Kniha mého života". V Domově Sue Ryder s námi tehdy žila paní spisovatelka RNDr. Marie Vosiková, kterou možnost účasti v soutěži velmi potěšila. Začalo tedy velké vybírání z její bohaté bibliografie a zejména z dosud nepublikovaných materiálů. Nakonec jsme i za pomoci rodiny odeslali do soutěže příspěvky z cyklu Variace na Eagelmanovu Sumu, což se záhy ukázalo jako dobrá volba. Paní Marie totiž v soutěži získala Cenu za literární tvorbu! Bohužel se však nejedná o příběh se šťastným koncem. Pár dní před slavnostním vyhlášením soutěže nás paní Marie Vosiková nečekaně a náhle opustila. Díky její tvorbě je tu ale s námi alespoň částečně nadále. Troufnu si tvrdit, že velkým zadostiučiněním by jí bylo, kdyby si na ni ostatní vzpomněli právě prostřednictvím
čtení jejích knih.
Oceněné dílo autorky najdete zde.

Natálie Lupienská
ergoterapeutka

Darujte šanci
na důstojné stáří