Trénování paměti zlepšuje mentální schopnosti

V Domově Sue Ryder kromě aktivizačních programů pro stálé klienty probíhá již řadu let také tzv. Páteční klub – trénování paměti pro soběstačné seniory z řad veřejnosti. Pravidelně se zde schází  5 -10 dam.

K čemu trénování paměti slouží? Procvičuje se krátkodobá a dlouhodobá paměť, koncentrace pozornosti, schopnost logického uvažování ad., a to prostřednictvím různých paměťových cvičení, her a kvízů (účastníci mají např. za úkol zapamatovat si určitý počet předmětů nebo obrázků, které jsou posléze zakryty nebo si vymýšlejí co největší počet slov a pojmů od zadaného písmene souvisejících s daným tématem atd.). Trénování paměti také rozvíjí či udržuje schopnost soustředění a vyjadřovací schopnosti.

Zároveň tento klub funguje jako příjemné společenské setkávání u kávy, povídáme si o novinkách a zajímavostech ze světa vědy, politiky či kultury. Některé dámy zde našly nová přátelství a setkávají se i při jiných příležitostech. Setkání probíhají téměř každý pátek odpoledne od 14.00 do 15.30 hod., za jedno setkání se platí 50 Kč. Lektorka je trenérem paměti III. stupně a členkou České společnost pro trénování paměti a mozkový jogging.

V březnu proběhlo výjimečné setkání s veřejností v rámci Národního týdne trénování paměti s cílem přesvědčit nejen seniorskou populaci, že trénování paměti je efektivní nástroj proti zhoršování mentálního zdraví a zároveň rychlá cesta ke zvýšení sebevědomí.

Kateřina Grušová, ergoterapeutka a aktivizační pracovník

Darujte šanci
na důstojné stáří