Úhrada za službu

Úhrada za osobní asistenci je 130 Kč/1 hod.


V případě, že je v pracovní den asistence poskytnuta minimálně dvě hodiny a více,
poskytujeme slevu a úhrada je 110 Kč/1 hod.


Za asistence kratší než 2 hod se účtuje poměrná část z 130 Kč/1 hod.


Tato úhrada se vztahuje na pravidelné i jednorázové asistence. Jednorázová asistence se platí hned po jejím poskytnutí, pravidelné asistence se platí zpětně za uplynulý měsíc. Způsoby platby jsou ošetřeny smlouvou o poskytnutí osobní asistence.


Ceny jsou stanoveny dle Zákona o sociálních službách.

Darujte šanci
na důstojné stáří