Úsměv paní Marie

Starý člověk má nejen tělo, ale i duši s emocemi, které zejména ve stáří vystupují do popředí. A právě s pozitivními emocemi ze životního příběhu klienta se snažíme v Domově Sue Ryder pracovat. Důležité je také hledat a dodržovat rituály a zvyklosti našich klientů – můžeme tím předcházet pocitům úzkosti, počtu vzniklých konfliktů a náročných situací.

Paní Marie se během podzimu po pádu velmi zhoršila, přestala chodit a ulehla na lůžko. O účasti na péči o sebe sama se nedalo mluvit. Paní Marie se stala plně závislou na naší péči, včetně toho, že se ani sama nenajedla a jeden čas bylo potřeba podávat tekutiny přes stříkačku. Klientka s pečovateli nechtěla komunikovat.

Trvalo delší čas, než se ošetřovatelský personál dobral prvního střípku - tekoucí studené vody při ranní hygieně, která ji vybudila k první aktivitě - sáhla s

Darujte šanci
na důstojné stáří