Věncování v Domově Sue Ryder

O první adventní neděli se na náměstích v mnoha městech rozzáří vánoční stromečky a v domácnostech se rozsvítí první svíčky na adventních věncích. Zvyk vyzdobit si domov adventním věncem podporujeme i u nás v Domově Sue Ryder a letos jsme se společně, jako již tradičně, pustili do věncování za vydatné podpory studentů a studentek z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. 

Adventní čas je vnímám jako doba příjemného zklidnění. Toto období více odpovídalo životnímu stylu našich předků, jejichž přirozeným rytmem života byla intenzivní práce v době od jara do podzimu a odpočinku v zimě, kdy se vykonávaly práce domácí. Proto se velmi rádi zastavíme ve všudypřítomném shonu a s radostí se ponoříme do předvánoční nálady. Zdá se, jako by se nám opět zastesklo po tradičních zvycích a obyčejích.

Adventní věnec

Tvar kruhu adventního věnce vyjadřuje pospolitost. Měl by mít čtyři svíčky tak, jako jsou čtyři adventní neděle. Podle barev křesťanské liturgie se dávají na věnec svíčky buď fialové, nebo tři fialové a jedna růžová  – to proto, že i v době adventu v kostele převládá kajícná fialová barva a o třetí neděli bývá fialová nahrazena růžovou barvou – jako projev radosti z blížícího se Kristova narození. Větvičky jehličnanů symbolizují věčný život a plamínky hořících svíček mají připomínat Ježíše Krista jako světlo vítězící nad temnotou. Čtyři zapálené svíčky naznačují, že čas adventu končí – kruh se uzavírá.

Doba adventu končí večer na Štědrý den, kdy s první hvězdou na obloze přichází svatá noc a nastává čas Vánoc...

Bc. Jana Žďárská, ergoterapeutka

DSC_0568

Darujte šanci
na důstojné stáří