Veronika Hovorková: Práci zdravotní sestry nevnímám jako povolání, je pro mne spíše posláním

"Do Domova pro seniory Sue Ryder jsem nastupovala v roce 2018 po rodičovské dovolené jako zdravotní sestra, nicméně naprosto nepolíbená péčí o seniory. Samozřejmě jsem měla strach, jestli všechno zvládnu, jaký bude kolektiv, jací budou klienti. Druhá otázka, která mě napadla - co řeknou v domově na mě, na „lehce“ výstředního člověka? Za krátkou chvíli mě ale všechny obavy přešly,“ říká usměvavá růžovlasá Veronika, která s námi nejen zůstala, ale na konci roku 2022 se stala i vedoucí zdravotní péče v Sue Ryder. 


Veroniko, co Tě přivedlo k povolání zdravotní sestry? 

Zdravotní školu jsem měla až jako druhou volbu. Po základní škole jsem si podala přihlášku na uměleckoprůmyslovou školu, obor keramika. A jsem vlastně ráda, že mi to nevyšlo. Neuměla jsem si úplně představit, jak bych se tímto povoláním živila. Jako druhou volbu jsem měla zdravotní sestru a věděla jsem, že bych tuto práci chtěla dělat. 

Jak toto povolání vnímáš?  

Asi to nevnímám úplně jako povolání. Je to pro mne spíš poslání. Obecně mě baví pomáhat lidem a být tu pro ně. Pracovní zkušenosti mám jak z klasického lůžkového oddělení, kde je fluktuace pacientů větší. Dále z angiografického sálu, radiodiagnostiky, včetně akutního provozu. Pacienti přijdou, na vyšetření stráví pár minut, na sále pár hodin, na oddělení pár dnů a odejdou. A to nejlepší přišlo nakonec – Domov pro seniory Sue Ryder, kde znáš příběh člověka, pracuješ s jeho životním příběhem, vybuduješ si s ním vztah a doprovázíš ho až do samotného konce.  

Jak ses dostala k práci v Sue Ryder? 

Byla jsem na rodičovské dovolené se synem a hledala jsem přivýdělek. Mám to sem kousíček, tak to byla jasná volba. Začala jsem zde pracovat ve směnném provozu v roce 2018 nejprve na dohodu. Zhruba po půl roce jsem přešla na poloviční úvazek a od roku 2020 jsem skončila se směnami a přijala pozici ranní sestry. Bylo to především kvůli dětem a času, který s nimi chci trávit. Aktuálně se má pracovní pozice jmenuje vedoucí zdravotní péče. 

Kolik je v domově pro seniory zdravotních sestřiček? 

Měli bychom mít celkem 7 celých úvazků sester. V tuto chvíli nám do plného stavu chybí jedna sestra na poloviční úvazek. Je to náročnější, jsme dlouhodobě v podstavu, ale sestřičky bohužel nejsou nikde. Držme si pěsti, ať to netrvá moc dlouho. 

Co je na práci v domově pro seniory Sue Ryder specifické?  

Odlišné je to, že o naše klienty pečujeme delší dobu. Velmi často jde o posledním místo, kde žijí - přichází k nám dožít. Kdežto na běžných odděleních v nemocnicích pacienti přijdou a odejdou. V Sue Ryder pracuje s klientem multidisciplinární tým. Ke každému klientovi přistupujeme komplexně, ze všech úhlů pohledu. Pečujeme jak o zdravotní stránku člověka, tak i o bio-psycho-sociální a spirituální. Jedná se o ucelenou péči o každého jednoho seniora. A to je skvělé. Každý z nás vidí něco jiného, společně to sdílíme a když dáme toto všechno dohromady, je z toho skvělá týmová práce. Velmi oceňuji i schůzky s rodinami, a to jak pravidelné, tak například při zhoršení zdravotního stavu klienta, před zavedením do paliativní péče. Moc mě tato práce baví a chci se v tom dál rozvíjet a vzdělávat. 

Jak se mění práce a úloha sestřičky, když klient vstoupí do paliativní péče? 

Je velmi důležité aby, jak já říkám, přepnuly myšlení. Je potřeba si uvědomit, že už nemusíme zachraňovat, ale je potřeba ulevovat od různých příznaků a umožnit tak klientovi důstojné odcházení. Co se týká sesterské práce, nemění se toho tolik. Klient zůstává na stejném oddělení, ve stejné posteli, pečuje o něj stále stejný personál. Připravujeme léky, pomáháme se stravou. Daleko více spolupracujeme s lékařem, abychom měli veškerou dostupnou medikaci na zmírnění symptomů, jako je například bolest, dušnost, nevolnost. Zásadní je spolupráce s koordinátorkou paliativní péče, která je nám velkou oporou. Pro pečující tým, ale i pro klienta a jeho rodinu, je velmi důležité vědět, že když se bude něco dít, můžeme klientovi pomoci v Sue Ryder, tam kde žije. Není tak potřeba ho vystavovat převozu do nemocnice. Výjimečně však mohou nastat situace, kdy je převoz do nemocnice nutný i v případě paliativního klienta.  

Poslední dny a hodiny, kdy se zhoršuje fyzická i psychická stránka člověka, jsou náročnější jak pro klienta, tak pro pečující tým. Velmi úzce spolupracujeme také s rodinou klienta. Stojíme o to, aby se svými blízkými trávili poslední chvíle jeho života, pokud si to budou přát. 

Text: Denisa Ratajová 

Velké poděkování patří MHMP za jejich podporu v roce 2023.

Darujte šanci
na důstojné stáří