Život s osobní asistencí

Paní PhDr. Vendula Neumannová je klientkou osobní asistence Sue Ryder již řadu let. V průběhu celého života ať již soukromého či profesního potřebovala vždy pomoc třetí osoby. Někdy šlo o přátele a známé, jindy o pomoc dobrovolníků či asistentů. Přes všechny složitosti, které ji život připravil, je to neskutečně energická, pozitivní a vnímavá dáma. A jak sama klientka vnímá osobní asistenci?

Slovo "asistent/asistentka" je slovo cizího původu a v češtině mu významově stojí nejblíže obrat "odborný pomocník". Jde-li pak o spojení "osobní odborný asistent", jde o velmi náročnou funkci, která by si zasloužila vysoké společenské ocenění. Takový "pomocník" musí alespoň částečně znát zájmy či povinnosti svého klienta. Jinak nemůže vzniknout kvalitní asistence, o odbornosti se vůbec nedá mluvit. Je to zkrátka individuální služba, která zásadně ovlivňuje život lidí libovolného věku, zejména s rozsáhlejším  handicapem. 

Široká veřejnost nerozlišuje mezi pojmy pečovatelka a osobní asistentka. V tom je, dle mého názoru, část onoho příslovečného "zakopaného psa", proč nemá osobní asistence takovou prestiž, jakou by si zasloužila. Pečovatelská služba je zřizována obcí, zajišťuje základní potřeby, tedy jídlo a hygienu. Na individuální péči není čas. Zavání to kolektivismem, a to mně vadí. Je ovšem pravda, že ceny jsou opravdu "lidové".

Osobní asistence je výrazně individuální záležitost. Je možné ji upravit podle potřeb a zájmů klienta, který může pracovat ve svém oboru nebo na něj vzpomínat. Může také zachovávat rodinné zvyky apod. To opravdu za ten rozdíl v ceně stojí. Takovou službu mohou vykonávat jen všeobecně vzdělaní lidé. 

Osobní asistence je forma péče v budoucnosti a Sue Ryder je její průkopnice.

Gratuluji a děkuji!

PhDr. Vendula  Neumannová, klientka osobní asistence Sue Ryder

Darujte šanci
na důstojné stáří