Paliativní péče

Senioři, kteří k nám přichází žít, mají ve většině případů diagnostikováno jedno i více nevyléčitelných onemocnění (demence různého typu, chronické srdeční selhání, cukrovka a jiné). S největší pravděpodobností u nás prožijí zbytek života. V péči o seniory s nevyléčitelným onemocněním je nám prostředkem paliativní péče.

"Paliativní péče je přístup zaměřený na zvyšování kvality života pacientů a jejich rodin v situaci, kdy čelí život ohrožující nemoci.*


Prvky paliativní péče využíváme po celou dobu života seniora v domově. Právě kvalita života seniora je pro nás alfou i omegou péče. V praxi to znamená být citliví na proměny celkového stavu seniora (v oblasti biologické, psychologické, sociální i spirituální), stejně jako předvídat jeho vývoj. Vždy uvažujeme o tom, co může seniorovi v konkrétním případě nejvíce prospět.


Usilujeme o to, aby onemocnění pro seniora znamenalo co nejmenší zátěž pro kvalitu života.  S tímto na mysli lékaři předepisují léčebné postupy u onemocnění, která lze vyléčit, stejně jako nejvhodnější způsoby kompenzace nevyléčitelných onemocnění.
Pokud si to vyžaduje zdravotní stav obyvatele, při péči v závěru života spolupracujeme s Cestou domů, poskytovatelem mobilní specializované paliativní péče.


Do plánování péče zapojujeme seniory a jejich blízké. Hovoříme s nimi o hodnotách, přáních, představách při péči v závěru života, o tom, co je pro ně v životě důležité. Společně pak hledáme cesty naplnění. (Informační leták Paliativní péče Sue Ryder v pdf)


V letech 2018 až 2021 jsme čerpali prostředky z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost na Projekt Podpora udržitelnosti paliativní péče v domově pro seniory Sue Ryder (č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_134/0008174), který byl spolufinancován Evropskou unií.
Sestavené publikace a materiály k tématu paliativní péče najdete zde.


Od roku 2015 do roku 2018 jsme realizovali projekt Proces integrace paliativní péče do domova pro seniory podpořený Nadačním fondem Avast. Výstupem projektu je Průvodce poskytováním paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory ke stažení zde. Může pomoci i dalším organizacím, které chtějí zajistit svým obyvatelům důstojný a kvalitní závěr života.


Ročně zemře v naší zemi asi 15 800 seniorů, žijících v pobytových zařízeních sociálních služeb (asi 14 % všech zemřelých v ČR). Někteří umírají v nemocnici, ale řada z nich si přeje odejít ze života právě v těchto zařízeních. Aby bylo možné toto přání naplnit, je nutná spolupráce domovů pro seniory s poskytovateli mobilní specializované paliativní péče. Dokument, jehož autorkou je naše kolegyně Karolína Pechová, shrnuje zkušenosti ze spolupráce těchto poskytovatelů v ČR a předkládá doporučení pro nastavení úspěšné meziorganizační spolupráce. 

Tato publikace vznikla díky podpoře Nadačního fondu Abakus v rámci programu Avast Foundation Palliative Care Scholarship.


Ze státních institucí podpořil projekt paliativní péče v Sue Ryder v roce 2022 Magistrát hl. města Prahy. Děkujeme.


Kontaktní osoby:

Věra Vodičková
koordinátorka paliativní péče
Mobil: +420 775 973 778
E-mail: vera.vodickova@sue-ryder.cz

Definice je převzatá ze stránek Centra paliativní péče. Dostupné zde.

Darujte šanci
na důstojné stáří