Projekt Podpora udržitelnosti paliativní péče v domově pro seniory Sue Ryder

V letech 2018 až 2021 jsme čerpali prostředky z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost na projekt Podpora udržitelnosti paliativní péče v domově pro seniory Sue Ryder. Cílem bylo podpořit vlastní poskytování paliativní péče v domově pro seniory a vznik metodik a postupů, které podpoří kvalitní praxi. Součástí projektu byly podpůrné intervence blízkým i pozůstalým a odborné provzdělání personálu a multidisciplinárního týmu. Projekt podpořil udržitelnost poskytování paliativní péče i po jeho skončení.


Závěrečná evaluační zpráva projektu je ke stažení zde


Do plánování péče zapojujeme seniory a jejich blízké. Hovoříme s nimi o hodnotách, přáních, představách při péči v závěru života, o tom, co je pro ně v životě důležité. Společně pak hledáme cesty naplnění. (Informační leták Paliativní péče Sue Ryder v pdf)


Systémovou péči v závěru života máme popsanou v metodickém dokumentu Proces plánování budoucí péče v domově pro seniory. Věříme, že může být prospěšná i dalším domovům.


Zájemcům nabízíme srozumitelné přiblížení tematiky paliativy prostřednictvím Karet paliativního přístupu, paliativní péče. Karty slouží jako didaktická pomůcka pro implementaci, poskytování a udržitelnost paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory.


Otevřeně sdílíme i s dalšími organizacemi zkušenosti, získané při projektové a systémové podpoře rozvoje paliativní péče v dokumentu Koncepce paliativní péče.


S odborníky a organizacemi, věnujícími se paliativní péči, sdílíme odbornou tematickou publikaci. Předkládá a zpracovává 10 kazuistik, které mapují a ilustrují dopad nemoci covid-19 na paliativní péči v domovech pro seniory
Reflexe dopadů covidu-19 na poskytování paliativní péče pro uživatele pobytových sociálních služeb pro seniory.

Darujte šanci
na důstojné stáří